ПРИЕМ 2021-2022 – ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Горна Оряховица

Представяме ви нашата нова специалност „Помощник-треньор
(футбол, борба, акробатика, хандбал, тенис на корт)“

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Помощник-треньор“ по вид спорт може да заема длъжността „Помощник-треньор“ по вид спорт във всички спортни организации – юридически лица, които осъществяват тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по един или няколко вида спорт и развиват и популяризират физическото възпитание и спорта (спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации). Помощник-треньорът може да се реализира професионално и в спортните клубове, които развиват и осъществяват професионален спорт – както в Република България, така и в страните – членки на ЕС.


Подготвяме не само отлични спортисти, завоюващи медали, но и бъдещи победители във всички сфери на живота

Анита Михайлова
преподавател по физическо възпитание и спорт в ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“

Спортът винаги е заемал водещо място и играе важна роля във възпитанието и физическото усъвършенстване на нашите ученици. Точно в тази посока работим активно в часовете по физическо възпитание и спорт.
Изключително важно е младите хора да поддържат спортна и физическа активност, която не само им гарантира отлично здраве, но и формира у тях качества, които занапред ще им помагат да се справят с различни житейски ситуации.
Работейки в тази посока през годините и изграждайки отлична физическа форма, наши възпитаници постигнаха отлични спортни резултати в борбата – спорт с дългогодишни традиции в гимназията. Но не само в борбата. Наши спортисти завоюват медали от държавни първенства по лека атлетика, тенис на маса и волейбол, заемат призови места на ученически игри на общински и регионални първенства.

Особен принос за тези постижения и гордост на училището са: Галин Ангелов, Николай Михайлов, Ердал Тунай, Даниела и Магдалена Георгиеви, Мирослав Райнов, Петър Матров, Александър Иванов, Антоан Дюлгеров, Бурхан Салиев, Али Алиев, Синан Исмаилов, Бейхан Исмаилов, Метин Христов, Светлозар Любомиров и други.

Спортът е дългогодишен учебно-тренировъчен процес, който изгражда много качества като воля, упоритост, постоянство и отговорност. Следвайки тези цели за хармонично развитие и физическо усъвършенстване,

в ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Горна Оряховица, се открива професия Помощник-треньор

Основната й задача е да обърне внимание на съвременния спорт като многостранно обществено явление в сферата на човешката дейност, която се характеризира със специализирана система от средства, способи и форми на двигателната дейност.
Професията Помощник-треньор включва методико-практическа подготовка, която съвместява прилагане на методическите познания и методика на преподаване, изисквания към владеене на учебно-тренировъчния процес, на необходимите практически умения за преподаване на учебно-тренировъчния материал, в това число задълбочени познания и добро владеене на спортно-техническите прийоми и тактическите действия в изучаваните спортове.
Треньорската дейност се изразява в изграждане на професионални качества и компетенции в практиката, организирането, провеждането и ръководенето на учебно-тренировъчния процес и спортно-състезателната дейност.


Още информация за старите и новите специалности, за които можете да кандидатствате в ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Горна Оряховица, както и любопитни факти от живота в училището, ЧЕТЕТЕ всеки петък на страниците на вестник „Борба“.

Контакти: Тел./факс:(0618) 60295;
Е-mail: [email protected]; www.pght-go.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *