Връщане към темата: Казва ли истината директорката на горското в Горна Оряховица?

В бр. 108 от 11.06.2021 година на вестник „Борба“ бе публикувана статия „Шефката на горското в Горна Оряховица даде на прокурор афера с разрешителни за индивидуален лов“. В коментара си директор Василева посочва, че нарушенията са извършени от лесовъд, в момента служител на ЛРД „Тасладжа“, Стражица, и са с цел облагодетелстване.

Въпросният служител съм аз, инж. Димитър Зарев, работил повече от 30 години в ТП ДГС – Горна Оряховица, и напуснал през октомври 2020 година. Срещу нея аз и още един служител в края юли 2020 г. сме завели две дела в Комисията за защита от дискриминация. При назначаването на Василева за директор през декември 2019 г. на ДГС – Г. Оряховица, стопанството има работещи 5 инженер-лесовъди и 14 техник-лесовъди. След назначаването й в рамките на една година двама инженери и пет техник-лесовъди напуснахме доброволно, както и главният счетоводител, който предпочете да се пенсионира преждевременно.

Що се отнася до написаното в публикацията „съставени са 4 акта за нарушенията, които са връчени на въпросния специалист“, тя ми е изпратила две писма с посочена дата 16.06.2021 г. за съставяне на актове. Колкото до сигнала в прокуратурата, нека изчакаме решението на същата. Не са един и два подадените сигнали на директор Василева и след проверка отхвърлени от прокуратурата. В момента има подаден сигнал и върви съвместна комплексна проверка на ДГС – Г. Оряховица, от страна на РДГ – В. Търново, и Северноцентрално държавно предприятие в Габрово, което стопанисва горските територии в Централна Северна България.

Инж. Димитър ЗАРЕВ

Шефката на горското в Горна Оряховица даде на прокурор афера с разрешителни за индивидуален лов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.