Променят таксите за визи и документи

Таксата в размер на 35 евро, която в момента се събира за деца от 6 до 12 годишна възраст, ще отпадне изцяло

С 20 евро – от 60 на 80 евро може да се увеличи размерът на таксата, която граждани на страни извън ЕС плащат, за да получат виза за краткосрочно пребиваване в България. Това предвижда Проект на Постановление на Министерския съвет, предложен от външния министър Светлан Стоев, качено за обществено обсъждане.

Визовата такса следва да осигурява достатъчно финансови средства за покриване на разходите, свързани с обработването на  заявленията,  включително  свързани  с  подходящи  структури  и достатъчно  персонал,  за  да  се  гарантират  качеството  и  целостта  на процедурата по  разглеждането  на  заявленията,  както  и  спазването  на сроковете, пише в мотивите си министърът.

Той добавя, че размерът на визовата такса не е променяна на ниво ЕС от 2006г., а в Република България респективно от 2008 г. насам.
България следва общата визова политика на ЕС и таксата за визите за краткосрочно пребиваване също  е  определена  по  общностен  начин –единна  за  всички  държави членки. Поради тази обективна причина не е представен разчет относно определяне на размера на предлаганата държавна такса. Предвид  предстоящия  летен  туристически  сезон се  предвижда отложено действие на увеличението, което да влезе в сила на 1 октомври 2021 г.

Важно е да се подчертае, че увеличението на визовата такса няма да повлияе  и  няма  да  промени  визовата такса  по  Споразуменията  за улесняване на визовия режим между ЕС и трети страни, която е 35 евро, и се прилага за гражданите на държавите, с които ЕС има сключени визови споразумения за улесняване на визовия режим като Руската федерация, Република Азербайджан, Република Армения и Република Беларус, пише още в мотивите.

 

istock
Вследствие на пандемията от разпространението на вируса COVID-19, при извършения анализ е  отчетено, че  общият брой визи „С“ (без гражданите на Русия, Армения, Азербайджан и Беларус) за лица над 12 г.,  за периода 01.01.2021г. –31.05.2021 г. е 11 731 бр., или средно 2 346 бр. визи за един месец за 2021 г. Този брой е приет като база за определяне на очаквания брой визи до края на 2021 г. – общо 28 153 бр.
Във връзка с динамичната  ситуация  по  разпространението  на  вируса  COVID-19,  при определяне на финансовото въздействие е отчетено, че общият брой визи „С“  за  лица  над  12  г.  за  2020  г.  (без  гражданите  на  Русия,  Армения, Азербайджан и Беларус) е 22 990 бр., т.е. увеличението за първите пет месеца на 2021 г. спрямо същия период на 2020 г. е около 22%.

Въз основа на това е направена прогноза за очаквания брой визи до края 2021 г. прогноза на министерството сочи, че от увеличението на таксите ще се повишат приходите съответно за периода от 01.10.2021г.–31.12.2021г. (+ 220  759,9 лв.), за 2022 г.  – с нас 1 млн. лева, за 2023 г. – с 1,3 млн. лева и 2024г.  – с 1,6 млн. лева.

 

istock
Таксата в размер на 35 евро, която в момента се събира за деца от 6 до 12 годишна възраст, ще отпадне изцяло, като  всички  деца  на  възраст  до  12  години  ще  бъдат  освободени  от изискването  за  заплащане  на  визова  такса.  Друга от промените в проекта на акт цели намаляване от 15 лв. на 5 лв. на таксата за удостоверяване с „Apostille” на  документи, издадени от български  учреждения  съгласно  Конвенцията  за  премахване  на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.).

Към  настоящия  момент  органите,  които  са  оправомощени  да извършват удостоверяване с „Apostille“,събират различни такси за една и съща услуга. Таксата, която се събира от Министерството на правосъдието и областните администрации за удостоверяване на документи с „Apostille“ е в размер на 5 лв., а таксата, която се събира от МВнР, е 15 лв.

Източник: паритеми.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *