Образование

Прокурори и следователи бяха лектори в ЧПГ „Американски колеж – Аркус“

Прокурори и следователи от Окръжна прокуратура бяха лектори в часа на класа в осми и девети клас на ЧПГ „Американски колеж – Аркус“. Инициативата е част от образователната програма на Висшия съдебен съвет – „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която се реализира от правната институция и Министерството на образованието и науката.

Прокурор Илиян Благоев запозна учениците с функциите на прокуратурата и представи професията си. Той разясни какви са изискванията и образованието, което се изисква, ако искат да станат юристи. Людмил Маноилов – следовател, завеждащ Окръжен следствен отдел, говори за безопасно използване на ресурсите на глобалната мрежа, използване на програми и приложения, споделяне на лична информация, в т. ч. лични данни, включващи фотографски изображения и детайли от личния и обществения живот. Дългогодишният следовател разговаря с учениците за опасностите в интернет и социалните мрежи, фишинг и зловредните атаки и кои функции на телефоните да използват с внимание. Следователят Теменужка Атанасова – Хаджитанева представи темите: „Как може да защитим правата си пред съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детското правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление“.

Прокурор Илиян Благоев разясни също какви са възпитателните мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им, а Мая Пенева, прокурорски помощник, обърна внимание на учениците за хулиганските прояви на непълнолетни лица и последиците от тях и за детското насилие. В края на часовете магистратите обърнаха внимание на подрастващите, че трябва да бъдат отговорни в действията си. На учениците, участвали в образователната програма на ВСС, бе връчено удостоверение и подарък – Конституцията на Република България в комплект с информационни материали, предоставени по програмата от ВСС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *