Избори 2021Политика

Венцислав Спирдонов, председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети (НАПОС): „Общинските съвети са незаменима част от местното самоуправление“

  • Господин Спирдонов, преди дни бе публично оповестено искане на кметове на кметства да бъдат закрити общинските съвети. Как ще коментирате това крайно становище?
  • Някои колеги определиха тези идеи като абсурдни. Аз предпочитам да съм по-въздържан и ще ги нарека емоционални. Смисълът на общината е да функционира като общност. Националната асоциация на председателите на общински съвети в България (НАПОС) работи за децентрализация, но не и за местна феодализация. Още от древни времена хората са се сдружавали, за да си помагат помежду си. Започнат ли подобни центробежни сили да действат, нещата неминуемо приключват зле. Смисълът е хората да се обединяват в общност, като лидер е кметът на общината, а съветниците са негов коректив. Съветникът е изразител на волята на гражданите на общността. Неслучайно по време на пандемията видяхме смисъла на задружността и общността. Общинският съвет като управленска структура е заложен в Конституцията на България и е в духа на развитието на държавата още от 1879 г. В Европейската харта за местно самоуправление се казва: „Местното самоуправление е правото и възможността на местните общности да управляват в рамките на закона съществена част от обществените дела. Това право се упражнява чрез съвети или събрания, чиито членове са определени чрез свободни избори и които могат да имат изпълнителни органи, които отговарят пред тях. Това не изключва възможността за пряко участие на граждани чрез референдуми, събрания и т.н.“.

Искам да подчертая, че Европейската харта е част от общностното законодателство на Европейския съюз. Смисълът на общината и Общинския съвет е добре осъзнат от Конституцията и от европейското право (аки комунити) и ние трябва да спазваме тази обществена структура и управленски дух.

  • В НАПОС напоследък усилено се говори за децентрализация. Как ще обясните тази инициатива?
  • – Да, ние от НАПОС желаем финансова и институционална децентрализация и бихме работили и с кметските наместници в тази насока. Убеден съм, че това ще е крайъгълен камък за много важна реформа в България.
    – Бихте ли разяснили идеята за децентрализация?
    – Има много експертни обсъждания още от 1990 година насам. За съжаление, по темата повече се говори, отколкото да се постигат реални резултати. Мисля обаче, че този дебат ще бъде по-резултатен след парламентарните избори. След 11 юли НАПОС ще се срещне с представителите на всички политически сили от новото Народно събрание и ще настоява за диалог по темата. Предвиждаме скоро и среща със служебния премиер Стефан Янев. Тези стъпки са изключително належащи. В подкрепа на думите си ще цитирам текст от Европейската харта: „Защитата на по-слабите местни общности налага установяването на финансови процедури за равномерно разпределение на средствата“. Именно това ще е един от акцентите на програмата на НАПОС за децентрализация.

– Възникват ли проблеми с кметовете на малки населени места, за да се стигне до тези искания?
– Не бих казал, че общинските съвети имат проблеми с кметовете на малки населени места. Наскоро беше променен законът за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в който се казва, че при отдаване под наем и под аренда, при ползване на дървесина и недървесни продукти, при разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място извън територията на общинския център, той определя не по-малко от 30% от постъпленията да отиват за съответното населено място.

Затова, ако някои от кметските наместници имат проблем с кметове на общини, то за това нямат вина общинските съвети. Дори напротив, това би означавало да се увеличат възможностите на местните парламенти за контрол върху кметовете.

– Преди дни мина Общото събрание на НАПОС. Каква проблематика бе обсъдена?

– Отчетохме резултатите от дейността на организацията през 2020 г. и начертахме възможностите за дейности през 2021 година. COVID кризата ни попречи за по-добро представяне през миналата година, но се надяваме през настоящата година да имаме повече реализирани политики. На събранието членове на НАПОС запитаха какво се случва, когато един кмет не изпълнява решение на Общинския съвет и какви механизми за реакция има при такъв казус? Това е един частен случай, който предизвика множество коментари, но не доведе в исканията на Общото събрание на НАПОС до генерални заключения за промяна на местното самоуправление.

В заключение бих посъветвал представителите на Националното сдружение на кметовете на кметства: „Стройте мостове, а не стени!“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *