Влагат 200 000 лева за рехабилитация на парк с четири зони за отдих и спорт

Община Полски Тръмбеш и фонд „Земеделие” подписаха договор за предоставяне на

Паркът сега

безвъзмездна финансова помощ на стойност 199 551 лева без ДДС по Програмата за развитие на селските райони чрез подхода за водене от общностите на местно развитие МИГ Павликени – Полски Тръмбеш по мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

В рамките на подписания договор е предвидено да се изпълни обект: „Рехабилитация на съществуващ парк“ на ул. „Славейков“в Полски Тръмбеш.

Целта на проекта е да бъде рехабилитиран, благоустроен и паркоустроен съществуващият парк.

Кметът Георги Чакъров подписва договора

Предвижда се запазване на основните алеи, на които ще бъде изпълнена нова настилка от бетонови павета, като към общото решение на парка ще се добавят нови алеи, зони и площадки. В парка ще се оформят четири зони – една за пасивен отдих и три за активен.

Зоната за пасивен отдих е в средата на парка с обособени места за сядане и водна площ тип фонтан. Две от зоните са за две детски площадки – за деца от 0 до 3 години и от 3 до 12 години. Третата зона за активен отдих е с две площадки за игра на петанк.

В резултат от изпълнението на проекта ще се възстанови кът за отдих и спорт в близост до центъра на град Полски Тръмбеш, който ще имат възможност да посещават жителите и гостите на града.

Така ще изглежда след приключване на проекта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *