Започна кандидатстването за помощ за отопление през предстоящия зимен сезон

В ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЗИМЕН СЕЗОН 2021/2022 г. Заявленията се подават по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни. Третата опция е по електронен път, но само с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис.

Помощта за отопление се отпуска за периода от 1 ноември 2021 г. до 31 март 2022 г. Размерът й се определя от министъра на труда и социалната политика, след като Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на електроенергията за бита от 1 юли. С негова заповед ще се приеме и корекционен коефициент на пенсиите, за да не се допусне отпадане на възрастни от този вид подпомагане заради повишаването на доходите им.

Право на помощ за отопление имат хора и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието или липсата на съжителство.

За да получат помощ, безработните в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в Бюрото по труда за период от половин година и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

За да бъдат одобрени кандидатите, следва още да не са регистрирани като еднолични търговци, нито да притежават дялове от капитала на търговско дружество, да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки от членовете на семейството надхвърля 500 лв.

Заявленията се обработват до 20 дни след тяхното подаване, а в 7-дневен срок социалните служби издават заповед за отпускане или отказ на помощта. Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *