8058 лв. събраха екоинспекторите от замърсители само за месец

Експертите на РИОСВ проверявали сигнал за горене на мебели в ракиджийница

 

8058 ЛВ. Е ОБЩАТА СУМА, КОЯТО Е СЪБРАНА ПРЕЗ ЮНИ ОТ ПЛАТЕНИ ГЛОБИ ОТ НАРУШИТЕЛИ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА. Това става ясно от месечния бюлетин на Регионалната инспекция по околна среда и води. Най-много приходи от наложени санкции са получи общините Стражица, Свищов и Велико Търново. Постъпленията са съответно в размер на 4356 лв., 1600 лв. и 1657 лв.

През отчетния период са съставени шест акта за установени нарушения, свързани със замърсяването на въздуха и отпадъците – за неподдържане на досиета за стационарното климатично оборудване, съдържащо 5 тона СО2 еквивалент или повече флуорсъдържащи парникови газове, неизвършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, за извършване на дейности с отпадъци без документ по закона за управление на отпадъците и за неизпълнение на дадено предписание. Издадени са 3 наказателни постановления на обща стойност 4000 лв.

На зеления телефон на ведомството са подавани любопитни сигнали, като например – за горене на дървесина в казан за ракия, за нерегламентирано купуване на черни метали и неправомерно използване на вода от кладенец. Не липсват и стандартните оплаквания, като нерегламентирани замърсявания с отпадъци, изливане на отпадъчни води, непоносим шум и миризма, запрашеност на въздуха.

Експертите на структурата са установили, че община Стражица е спазила предписанията за почистване на нерегламентирани сметища в землищата на града и селата Бряговица, Царски извор, Климентово и Раданово.

РЕАГИРАЛИ СА НА 7 СИГНАЛА ЗА ПТИЦИ В БЕЗПОМОЩНО СЪСТОЯНИЕ – зелен кълвач, обикновена кукумявка, бял щъркел, селска лястовица и бързолет, които са транспортирани до Спасителния център за диви животни в Стара Загора за лечение и последващи грижи.

През изминалия месец екоинспекторите са направили общо 134 проверки в 124 обекта, а част от сигналите са препратени към други контролни органи.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *