„ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ пак променя крайните дати за плащане

От 1 август електроснабдителното дружество в Североизточна България „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ променя крайните дати за плащане на консумирана електроенергия от битови клиенти. Промяната е в резултат на новия график за отчитане на електроразпределителното дружество от групата „ЕНЕРГО-ПРО Варна“, който влезе в сила от 1 юли.

Преди въвеждането на новия график за отчет на голяма част от клиентите на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ беше извършен междинен отчет през юни, на база на който са издадени междинни фактури за потребена електроенергия. Целта е да не се допусне издаване на фактури за потребление за период, по-голям от 31 дни. Междинните фактури няма да доведат до увеличаване на дължимата от клиентите сума за периода и ще бъдат формирани на база реално консумираната електроенергия. Крайният им срок за плащане в зависимост от групата на фактуриране е 23 юли или 20 август. В случай че клиент има затруднение да погаси задължението си в този срок, може да се възползва от възможността за разсрочено плащане. За целта е необходимо да подаде искане в клиентски център на „ЕНЕРГО-ПРО“, в което да отбележи, че причината за затруднението е промяната в крайната дата на плащане. Същото ще бъде разгледано с приоритет.

Следващото отчитане на консумирана електроенергия ще е по новия график, като считано от август крайните дати за плащане ще бъдат 5-о, 15-о, 20-о или 24-то число на месеца в зависимост от това в коя отчетна група попада съответният клиент.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *