Дефицит на монтажници, шофьори, строители във Великотърновска област

Регистрираната безработица през юни е с исторически минимум за региона от 4,8%

Остър дефицит на монтажници, шофьори, строители има във Великотърновска област. Сред най-търсените професии през юни в региона са още машинни оператори на стационарни машини и съоръжения, работници в добивната и преработващата промишленост, стопански и административни специалисти, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия, продавачи, водачи на подвижни съоръжения, работници в селско, горско и рибно стопанство и др.
Нараства търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 334.
Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (37,1%), хотелиерство и ресторантьорство (23,9%), търговия (17,9%), административни и спомагателни дейности (4,1%), финансови и застрахователни дейности и операции с недвижими имоти (3,2%).
Равнището на регистрирана безработица продължи да се понижава и в края на юни регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1793, което е с 205 лица по – малко от май и с 1478 лица по – малко от юни 2020 г.
„Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекцията през юни е 3.7%, при 4.8% за област В.Търново и 5.2% за страната. Спрямо предходния месец се наблюдава спад с 0.5 процентни пункта.По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 3.0%, община Елена 8.3% и община Златарица 17.5%“, информират от Бюрото по труда в старата столица.
Статистиката сочи още, че през последния месец 450 безработни са започнали работа. Отчита се увеличение с 43 души спрямо предходния месец и намаление от 147 човека спрямо същия месец на предходната година. Други 16 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своята нова позиция чрез бюрото по труда.
Най-голям брой са наетите в добивната и преработваща промишленост – 46,9%, хотелиерството и ресторантьорство – 23,9%, търговията и ремонт на автомобили – 9,5%, селско, горско и рибно стопанство – 8,3%, строителство – 4,3%, и др.
През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 96 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през юли 2020г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 572 лица, като само през през юни тази година са постъпили на работа 72 безработни лица.
За запазване на заетостта и през юни продължиха да работят антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта – добре познатите вече „60/40” и проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Само за месец над 1080 заети лица са били подкрепени по тези мерки. Мярката „Запази ме”, финансирана по ОП „РЧР” и финансовия механизъм React- EU, за компенсиране заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури до края на юни средства на 1100 работници и служители в над 115 фирми.

Веселина АНГЕЛОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *