Малцина граждани дойдоха на общественото обсъждане за развитието на старата столица до 2027 г.

Поредната провалена дискусия с населението – в работно време и адска жега

 

При вял интерес от страна на гражданите премина вчера общественото обсъждане в Голяма зала на Плана за интегрирано развитие на община Велико Търново (2021 – 2027 г.). Основополагащият стратегически документ за следващите 7 години бе представен от консултантската фирма „ПИМ Консултинг“ ООД – София, която е ангажирана да помага с анализи, становища, проучвания и анкети при изготвянето му. Присъстваха зам.-кметът и ръководител на работната група от страна на Общината Снежана Данева – Иванова, както и представители на Общинска администрация. След обсъждането документът ще се внася за гласуване в Общинския съвет, а после ще бъде публикуван на страниците на Министерски съвет и Община Велико Търново. Това не значи, че е окончателен, той винаги може да бъде актуализиран в зависимост от средствата.

Според плана (ПИРО) могат да бъдат реализирани инвестиции в сферите на образованието, здравеопазването, социалните услуги, но погледнати по нов начин. По отношение на Велико Търново се акцентира приоритетно върху инвестициите в двете икономически зони – западна и южна, като надгражда в Стария град, за да се „хване“ териториалното ситуиране на университета. Целта е разширяване на обхвата, за да се даде възможност за кандидатстване по проекти, които имат реален шанс да бъдат финансирани. За постигане на ефекта е нужно да се сбъдне реализирането на големите инфраструктурни проекти, за които се говори от години и които да осигурят връзката Русе – Велико Търново – Габрово.

ПРЕДЛАГА СЕ РЕШЕНИЕ НА ВИК ПРОБЛЕМИТЕ НА КИЛИФАРЕВО И ДЕБЕЛЕЦ

 

Тъй като документът очертава развитието напред и решаването на важни проблеми за цялата община, според посоченото в ПИРО има възможност за по-мащабни ВиК проекти в Килифарево и Дебелец. И те са изведени на преден план. Големият проблем е, че все още не е ясно как ще се финансират селата и селищата с малко жители. А във Великотърновска община има 86 населени места, в това число и махалите, но населението е съсредоточено в 5% от тях, показват анализите. Това създава трудности за ефективното и печелившо управление.

„Трудността, в която работим, е неясната финансова рамка за общините. Няма национален план за въздействие, обявени оперативни програми, но ние при разработката стъпваме на конкретни проблеми, основно свързани с ВиК. Във фокуса на вниманието ни са, с възможност за финансиране към днешна дата, по-мащабни проекти в Дебелец и Килифарево. Решаването на проблема с водоснабдяването и канализацията е един от сериозните проблеми за община Велико Търново. Подобни са проблемите в селата Малки чифлик и Шемшево“, казаха за в. „Борба“ от консултантския екип.

Според философията на ПИРО и за гарантиране привличането на максимални средства се набляга на интегриране на проекти не с адрес община Велико Търново, а региона. След работни срещи в Габрово и Горна Оряховица са набелязани няколко основни теми, по които тези общини трябва да се кооперират и да кандидатстват с общи проекти. Единият акцентира върху транспортната свързаност: силната връзка в Триградието (Велико Търново – Лясковец – Горна Оряховица), изграждането на интермодалния терминал. Другият акцент е върху проблемите с бедствията, авариите и наводненията, които редовно спохождат региона, обхващаш двете области.

Според авторите на ПИРО големият шанс на Велико Търново в областта на туризма е връзката с Габрово и Пловдив и така заедно да се борят за продукт, свързващ Южна и Северна България не само в транспортно, но и в културно отношение. Това ще бъде пример за работещ продукт, който ще привлече допълнителен ресурс и ще подобри благосъстоянието на хората.

Ана РАЙКОВСКА

One thought on “Малцина граждани дойдоха на общественото обсъждане за развитието на старата столица до 2027 г.

  • 16.07.2021 в 14:42
    Permalink

    Още в първия ред на статията се чете за една от причините, дискусията да бъде провалена. Освен работния ден, друга прична според мен е и слабата уведоменост на гражданите. Може би щеше да е по-добре ако преди самата дискусия местните медии бяха отделили повече внимание на събитието. А не сега, след като всичко е свършило…

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *