Детските градини в община Свищов ще използват електронни дневници през новата учебна година

След одобрено кандидатстване на отдел „Образование“ при Община Свищов по национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ 2021 г. детските градини на територията на община Свищов ще използват електронен дневник за учебната 2021/2022 г.

Електронните дневници имат собствена система за идентификация на всеки отделен потребител, както и нива на достъп (директор, учител, родител и др.). Те ще улесняват както работещите в детските градини, така и родителите. През системата на електронните дневници ще могат да се следят месечната посещаемост, учебният график, ежедневното предлагано меню, здравният статус и персонална информация за поведението на всяко дете. С тях се осигурява и бърз достъп до календара със събития в градината – празници и родителски срещи.

Електронните дневници на Община Свищов са разработени от доставчика OneBook. Проведено е обучение на педагогическите специалисти и директорите на детските градини за работа с електронния дневник и системата е тествана за новата учебна година.

Припомняме на всички родители, че с решение на Общинския съвет за учебна година 2021/2022 става задължително предучилищното обучение за 4-годишните деца на територията на община Свищов. Решението е в съответствие със закона за предучилищното и училищното образование на МОН. Така децата ще бъдат включени по-продължително време в предучилищно образование, а задължителната детска градина ще помогне за преодоляване на обучителните затруднения чрез ранно интегриране на потребностите, ще предотврати натрупването на дефицити, а впоследствие и отпадането им от образователната система. Задължителната предучилищна подготовка на 4-годишните деца ще бъде финансирана по стандарт за дете в подготвителна група. Основният начин за обучение ще остане играта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *