Нов младши съдия, младши прокурори и младши следователи встъпиха в длъжност във Велико Търново

В Окръжен съд – Велико Търново, след спечелен конкурс и успешно завършено 9-месечно обучение в Националния институт на правосъдието в длъжност встъпи младши съдия Илина Гачева. Тя бе представена на съдиите в институцията от заместник-председателя съдия Ивелина Солакова, която й пожела дълъг и успешен професионален път в служба на справедливостта, изпълнен с безпристрастност и в полза на обществото.

Мая Александрова и Пламена Петкова встъпиха в длъжност като младши прокурори във ВТРП.

Пред магистратите от Великотърновски окръжен съд Илинa Гачева тържествено положи клетва, като се закле да прилага точно Конституцията и законите на Република България и да изпълнява задълженията си по съвест, да бъде безпристрастна и справедлива.

Илина Гачева е завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“, през 2017 година, a юридическа правоспособност придобива през 2018 година. В Окръжен съд – Велико Търново, тя е назначена на мястото на младши съдия Лилия Ненова, която вече е част от съдийския състав на Районен съд – Бяла. След двугодишна работа във ВТОС предстои и младши съдия Светослав Иванов да встъпи в длъжност съдия в Районен съд – Свищов.

С решение на Прокурорската колегия на ВСС, считано от 30.08.2021 г, в Районна прокуратура – Велико Търново, са назначени двама младши прокурори. Мая Александрова и Пламена Петкова встъпиха в длъжност в присъствието на административният ръководител – районен прокурор Тихомир Шабов. Те положиха тържествено клетва и подписаха клетвен лист съгласно разпоредбите на чл. 156 и чл. 157 от закона за съдебната власт. Новоназначените магистрати са преминали задължителното обучение в Националния институт на правосъдието в София и успешно положен изпит. Завършили са специалността „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Преди да влязат в съдебната система на Република България, Мая Александрова е била адвокатски сътрудник, а Пламена Петкова – правен сътрудник при нотариус и съдебен помощник в Апелативен специализиран съд.

В Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново, в длъжност встъпиха двама младши следователи – Драгомир Марков и Татяна Козова. Те са назначени на длъжността, считано от 30.08.2021 г., с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 258а, ал. 3 от закона за съдебната власт. Младшите следователи встъпиха в длъжност, като положиха клетва и подписаха клетвени листи в присъствието на Цани Попов, заместник административен ръководител – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново, и Людмил Маноилов, завеждащ Окръжен следствен отдел в ОПВТ. Двамата младши следователи са завършили специалност „Право“ и са преминали задължителното обучение в Националния институт на правосъдието в София и успешно положен изпит.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.