26 хлапета на 4 г. тръгват в елитната общинска забавачка „Детски свят“

През учебната 2021 – 2022 година децата в ДГ „Детски свят“ в Полски Тръмбеш ще бъдат 130, разпределени в пет възрастови групи. 4-годишните са 26 хлапета, които вече ще бъдат във втора група. Всички групи ще работят с помагалата на „Златното ключе“ от издателство „Бит и техника” във Варна. Ще има три подготвителни групи – по една с шестгодишни, петгодишни и с четиригодишни.

Най-голямата детска градина в общината продължава да работи и по няколко проекта, пояснява още директорката Дарина Тонкова. Адаптационен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел Педагогическа практика „Утринна приказка“ е за съвместна работа на учители и представители на семейната общност в периода на постъпване на децата в детската градина. Педагогическата практика „Утринна приказка“ е по модел за работа на учителя с различните възрастови групи и с участието на семейната общност и обществени личности. Трансформиращият модел има за цел да надгради всички постигнати резултати на Педагогическата практика „Утринна приказка“ по време на предишните два модела – адаптационен и целеполагащ, както и да даде нова траектория за развитие. По този начин би могло да се разпознае реалното участие на всяко дете в конкретна дейност по време на провеждането на заплануваните за провеждане седем образователни направления – български език и литература, математика, околен свят, конструиране и технологии, музика, изобразителна дейност, физическа култура.

Националната програма „Успяваме заедно“ е прилагане на ефективен модел на социализация, успешна адаптация и плавен преход на 3-годишните от семейната среда към детската градина с участие на семейната общност. Продължава и проектът на тема „M.A.G.I.C.“ – „Митове, приказки, изкуство и игри за междукултурно сътрудничество“ по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 2 „Стратегически пъртньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“. Партньори в проекта са Гърция, Италия, Литва и Естония. През есента на 2021 година предстои посещение на италиянския град Неапол, а проектът е удължен до 31.08.2022 г.

Дарина Тонкова е координатор по проект „Заедно можем“ BG05M2OP001-3.023 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. По него стартът е бил даден на 2.04.2021 г., а проектът ще функционира до 31.12.2023 година. В „Детски свят“ има и два клуба – „Роден език“ и „Млад спортист“, в които са включени деца от подготвителните групи.

2 thoughts on “26 хлапета на 4 г. тръгват в елитната общинска забавачка „Детски свят“

 • 08.10.2021 в 12:23
  Permalink

  „Елитна“?! Ставате смешни с тези поръчкови статии. Кое може да е елитното на една детегледачница?!

  Отговор
 • 08.10.2021 в 12:28
  Permalink

  Кое точно е елитното? Да не би да е единствена и някой да е объркал думата с Е.

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.