1,8 млн. лева просрочени задължения събра НАП Велико Търново от получатели на публични средства

1 788 886 лева са събрали публичните изпълнители на Националната агенция за приходите във Велико Търново от началото на годината чрез автоматизираната система за уведомяване на НАП преди плащане от държавата към частни субекти. Системата изисква преди всяко плащане от държавен или общински орган към изпълнител на обществена поръчка или друг получател на обществени ресурси да се провери дали компанията няма неплатени данъци, осигуровки или други публични задължения. Ако фирмата е длъжник към бюджета, публичен изпълнител на НАП може да използва цялата или част от сумата на плащането, за да погаси дълговете към фиска.

От началото на годината до края на юли в специализирания софтуер са обработени почти 350 000 заявки за плащане от държавата към частни субекти, като в близо 25 000 случая получателите на обществен ресурс са се оказали длъжници към фиска.

Общо подобрение на събираемостта отчитат още от приходната агенция, като съобщават, че над 96% от всички новодекларирани за внасяне данъци и осигуровки към края на юли са били погасени в срок или след предприемане на мерки за събирането им.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.