По проект на Община Елена се създава център за подкрепа на стартиращ бизнес

Община Елена е сред десетте общини, които спечелиха възможността да реализират първите пилотни проекти у нас, които ще създадат демонстрационен модел за успешно партньорство между местната администрация, бизнеса и гражданските сдружения, насочено към стимулиране на икономическата активност. Бенефициент по проекта е Община Елена, а партньор – Ротари клубът в града, чиято основна роля е свързана с обмен на опит ноу-хау и менторство. Необходимите средства за изпълнение на включените в проекта дейности са в размер на 758 308 лв. с ДДС.

Концепцията на Община Елена интегрира двете ключови конкурентни предимства на региона – чистата среда и съхранените традиционни производства на уникални храни и сериозния туристически потенциал и привлекателност на Еленския Балкан.

Фокус на предложението е насърчаване на производство на специфични продукти от местното животновъдство, съчетано с разнообразяване на съпътстващите услуги в сферата на туризма и културното развитие. Предвиждат се интегрирани действия на общината, професионалните училища, културните институции и сдруженията на земеделските производители.

След проведена обществена поръчка НСОРБ избра ДЗЗД „ЕвроБулПро“ за изпълнение на проекта „ГАЛОП“ в десетте пилотни общини.

На партньорска среща в Община Елена с участието на Маруся Цветкова от НСОРБ експерт Радослава Кузманова от „ЕвроБулПро“ представи стратегията за местно икономическо развитие на община Елена и бизнес плана с ключовите дейности за реализация на проекта „Създаване на център за подкрепа на стартиращ бизнес в община Елена“. Стратегическите цели включват създаване и развитие на ефективни партньорства на местно ниво, насърчаване на местното предприемачество в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, стимулиране развитието на местните човешки ресурси.

В бизнес плана е представена идейната концепция на Община Елена за реализация на проекта „Създаване на център за подкрепа на стартиращ бизнес“. Основната му цел е повишаване на дела на икономически активните лица в общината, респективно намаляване на миграцията по икономически причини. С проекта се дават възможности за подкрепа на стартиращ бизнес, за директни продажби и маркетинг на традиционните местни продукти и услуги, създаване и налагане на електронна борса на традиционни продукти и услуги от Еленския Балкан, разработване и промотиране на общи стандарти/етикети за качество и регионален произход на произвежданата продукция от предприятията в хранително-вкусовия сектор в общината.

Центърът ще се организира в ремонтирани и оборудвани помещения в сградата на старата пожарна в града. Той ще участва и подкрепя организацията на културни, търговски, туристически и др. мероприятия, свързани с предлагането на традиционни местни продукти, ще провежда обучителни семинари в различни производствени направления и осигуряване на консултативна експертна помощ.

Мария СИМЕОНОВА

One thought on “По проект на Община Елена се създава център за подкрепа на стартиращ бизнес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *