Якоб ван Бейлен: „Наказание за местните парламентаристи, които ходят на сесии, но не гласуват“

Участвал съм вече в пет редовни сесии на Великотърновския общински съвет. И забелязвам една постоянна практика при гласуванията, която вреди на цялата община и всички нейни жители – неяснота в правилника, която позволява на колегите ми да присъстват на заседанията, но да не гласуват. Решенията при нас се вземат с мнозинство – обичайно с повече от половината от присъстващите, но при някои изключения – с над половината от всички съветници. Като се регистрират, но не гласуват, колегите ми всъщност влияят на нужното мнозинство за вземането на решения. Какви може да са техните мотиви да го направят? Дали това е незаинтересованост, или го правят нарочно, за да запазят своя образ, като отхвърлят добри предложения, без да са гласували против тях?

Ето защо чувствам, че е необходимо да се опитам да предложа промяна към по-добро. Идвам от държава, в която демокрацията има установени принципи и никой не ги нарушава. В правилника на Общинския съвет е написано, че съветникът е длъжен да присъства на заседанията на Общинския съвет и на постоянните и временните комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси (според текста на чл. 24, ал. 1).

В моето разбиране, а и според демократичната традиция „да участва в решаването“ означава, че съветникът трябва да гласува за всеки от „разглежданите въпроси“. Това е ясно, когато погледнете и други текстове в правилника. Член 64 казва, че „Гласуването е лично. Гласува се „за“, „против4 и „въздържал се“. Гласуването се извършва съгласно чл. 27 от ЗМСМА“. А член 67 гласи: “Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон не е предвидено друго”.

Както виждате, не се споменава опция за негласуване, а дори се говори, че кворумът се формира от над „половината от присъстващите общински съветници”. Изключение има единствено в случая, когато съветникът се намира в конфликт на интереси. Въпреки тези ясни правила общинските съветници в нашия съвет често са в залата, но пропускат да гласуват. Поради липсата на предвидена санкция и липсата на постоянен контрол от председателя на съвета (като например редовна проверка на броя присъстващи, за да се определи съответният кворум) опцията да не се гласува се използва често (неправилно) в нашия съвет.

На заседанието на 29 април тази година 276 пъти присъстващите съветници не гласуват, което означава, че

 

СРЕДНО ПО 7 СЪВЕТНИЦИ СА БИЛИ В ЗАЛАТА И НЕ СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ВСЯКА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

 

Всеки следващ месец негласуващите са приблизително същият брой. Още по-екстремен пример имаше на сесията от 29 юли, когато друго предложение със 17 „за“, само 1 „против“ и 9 „въздържал се“ не беше прието, тъй като 9 от съветниците анблок не гласуваха.

Мога да посоча много повече от тези примери. Каква отговорност имат съветниците, които присъстват на сесията и не гласуват? Струват ли си тяхната позиция и тяхното възнаграждение и в крайна сметка

 

ЗАСЛУЖАВАТ ЛИ УВАЖЕНИЕТО И ДОВЕРИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 

Затова предлагам две промени в правилника – да се конкретизира, че участието в решаването на разглежданите въпроси се извършва чрез гласуване и да се заложи глоба за неспазващите правилата.

Според мен, когато присъстващ на сесията съветник не гласува за точка от дневния ред, трябва да му бъде наложена глоба в размер на 5% от възнаграждението му. Размерът е аналогичен на съществуващите вече санкции, ако съветникът изобщо не присъства на заседанията на комисиите (глоба от 20% от възнаграждението му) или на редовната сесия (40% от заплатата). Когато съветникът не гласува по 3 или повече поредни точки от дневния ред, председателят ще го предупреди, че ще бъде отстранен от сесията, каквато възможност и сега има в правилника.

Предстои тази идея да се обсъди в пленарната ни зала. В дискусията ще си проличи кои съветници искат демокрация с работещи правила и кои искат неясни процедури и вземане на решения под масата. Първото е в полза на гражданите, второто – на неясни интереси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.