Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

Регионалното министерство е направило аерофото заснемане и картировка на 4 хил. дка свлачища в три области

Сред тях е и голямото свлачище в с. Джулюница

На свлачището в землището на с. Джулюница са направени аерофото заснемане и картировка. То е избраното от Великотърновска област за наблюдаване и обследване сред 4 хиляди декара свлачища в три области. Свлачището е с дължина по направление на движението около 750 м и ширина около 2000 м, а засегнатата площ е 1500 дка.

Установяват се пукнатини по жилищните сгради в кварталите, обхванати от свлачището. Част от тях са необитаеми поради значителните деформации. В резултат на периодичните активизации на участъци от древното свлачище стълбовете на електропровода са наклонени в различни посоки, сочат изводите от наблюдението.

Аерофото заснемане и картировката се правят от регионалното министерство по проект „Превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони” на терена на 4044,1 дка свлачища в три области на страната – Великотърновска, Плевенска и Монтанска. Изработен е цифров модел и инженерно-геоложка картировка, необходими за провеждането на инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, които да послужат за основа при отразяването на резултатите от тях.

На всички свлачища са изградени контролно-измервателни системи (КИС), данните от измерванията ще дадат информация за скоростта на движение на свлачищата и ще послужат за извършване на анализи за механизма на развитие и обхвата на протичащите геодинамични процеси.

Проектът по ОП „Околна среда“ е на стойност 2 500 924,00 лв., от които 2 125 785,40 лв. са от европейско финансиране, а националното съфинансиране е в размер на 375 138,60 лв. Основната цел на проекта са превантивните дейности чрез провеждане на инструментален мониторинг и събиране на данни, необходими на компетентните органи за вземане на правилни решения и за ранно предупреждение и оповестяване, за да не се допускат бедствени и аварийни ситуации, които да застрашат живота и здравето на хората.

Ана Райковска

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *