Държавата дава 650 лв. на родители, останали вкъщи заради онлайн обучение на децата им

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПРИНУДИ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ДА ОСТАНАТ ВКЪЩИ, ВМЕСТО ДА РАБОТЯТ, за да се грижат за децата си и да помагат в процеса на провеждане на занятия в електронна среда. За да се компенсира липсата на доходи в семействата, държавата дава възможност за месечна целева помощ на майките и татковците, които нямат възможност да работят дистанционно, изчерпали са платения си отпуск и не взимат обезщетение за временна неработоспособност. Друго условие за кандидатстване е малчуганите да са на възраст до 14 години. От агенция „Социално подпомагане“ са облекчили процедурата за подаване на документи, като се дава възможност това да става и по електронен път.

За родителите, които през миналата учебна година са подавали заявление за такава подкрепа, кандидатстването ще става с по-малко формуляри до края на 2021 г. В случай че не са променяли настоящия си адрес, те не трябва да подават ново заявление в социалната дирекция, а представят единствено удостоверителни документи от работодателя си за месеца, в който в училището са въведени ограничителните мерки. Срокът за тяхното представяне е до края на месеца, следващ месеца на дистанционно обучение.

За семейства с едно дете субсидията е в размер на една минимална работна заплата – 650 лв., а за тези с две и повече деца – 150% от месечното минимално възнаграждение – 975 лв. Ако занятията са продължили в онлайн форма над 10 работни дни в месеца, помощта се получава в пълен размер. При ограничения за срок от 6 до 10 работни дни месечно за семейства с едно дете размерът ще бъде 325 лв., а за семейства с две и повече деца – 487,50 лв. При въведени ограничения до 5 работни дни месечно семейство с едно дете ще получи 162,50 лв., а семейство с две деца – 243,75 лв.

Право на финансовата подкрепа имат кандидатите, при които средномесечният доход на член от семейството за месеца, за който се претендира, е по-нисък или равен на 150% от минималната работна заплата – 975 лв.

От помощта могат да се възползват и безработни родители, които нямат право на обезщетение за безработица или размерът на обезщетението им е по-нисък от 975 лв., както и самоосигуряващи се лица в невъзможност да работят поради наложените противоепидемични мерки.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *