Елена Гунчева от „Възраждане“ предлага политика, насочена към гражданите

Всички искат да живеят удобно и спокойно. Ролята на държавата и общините е именно такава – да осигури инфраструктурата, условията за добър живот и бизнес, както и да не пречи на хората да ползват правата си. За съжаление, наред с повишаващите се цени на всичко, все по-високите разходи за живот, или по-точно оцеляване, държавата и институциите все повече абдикират от своите задължения. Цената на тока и водата се повишават, а качеството им става все по-лошо. С приемането на така наречената „Зелена сделка“ българските граждани се обричат на студ и тъмнина. Както и на задълбочаване на проблемите с водоснабдяването.

Необходимо е да се създаде законодателен механизъм, по който общините да бъдат задължени да се допитват до гражданите за инфраструктурните проекти, за решаване на въпросите с паркирането, с пешеходните зони, обособяване на зелени площи и общински заеми. Досега действащият механизъм на обществено обсъждане е видно, че не осигурява достатъчно представителност и на практика не работи. По този начин, осигурявайки формално възможност на гражданите да участват във формиране на решенията, общината решава важни обществени и градоустройствени въпроси, без да се допита до хората.

Колкото по-висок е контролът от страна на гражданите, толкова по-добро е управлението. Практиката общински съветници да стават хора от политически партии и/или близки на олигарси води до корупционни практики и управление във вреда на гражданите. Разходите за издръжката на раздутата администрация, представителни разходи, пари за командировки и семинари могат да се пренасочат към проекти в интерес на хората. Именно гражданите трябва да имат решаващ глас, когато се вземат управленските решения.

Корупцията и безстопанствеността трябва да се спрат на законодателно ниво, като се отстранят предпоставките за подобни практики. Чрез участието на гражданите в управлението и правото им на контрол във всяка една сфера на държавното и местното управление ще се постигнат много по-добри резултати, отколкото от постоянния държавен контрол от безбройни комисии и агенции, в които по-скоро се генерира корупция, отколкото да се борят с нея.

Политиката трябва да е насочена към хората. Защото те са най-ценният държавен ресурс и най-голямото ни богатство. Затова е време за Възраждане!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.