П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е на Община Свищов

 

Във връзка с финализиране на дейностите по проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов“, ОБЩИНА СВИЩОВ информира за предстоящите публични събития, както следва:

  • ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ, която ще се проведе на 01 декември 2021 г. (сряда) от 1030 часа, в зала №1 на административната сграда на Община Свищов и
  • Церемония ОТКРИВАНЕ НА ОБЕКТА, която ще се проведе на 01 декември 2021 г. (сряда) от 1130 часа, пред новоизграденото социално жилище, с административен адрес: гр. Свищов, ул. „Черни връх“ №18А.

На събитията ще бъде отчетено изпълнението на дейностите по проекта, резултатите и постигнатите цели.

Проектът беше реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Стойността на проекта е 1 200 000 лева, от които:

–   1 020 000,00 лева – безвъзмездна финансова помощ, предоставена от ЕФРР и

–     180 000,00 лева – национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 24 месеца, считано от датата на подписването на Договора с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

На събитията ще присъстват граждани, журналисти, в т.ч. представители на местни и регионални медии, при спазване на противоепидемичните мерки.

Разчитаме и на Вашето присъствие.

Ще Ви очакваме.

 

 

 

ОБЩИНА СВИЩОВ,

ул. „Цанко Церковски“ №2, тел. 0631/68 121

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *