Домашният социален патронаж е рекордьор в региона с 530 потребители

4 автомобила всяка сутрин разнасят храна в общината, таксата е под 50 лв.

 

Колите тръгват сутрин преди осем часа.

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Е РЕКОРДЬОР В РЕГИОНА С 530 ПОТРЕБИТЕЛИ. Таксата варира от 35 до 42 лв. и не е променяна от години. Първата е само за обяд, а втората и за вечеря, но не се предлага хляб. Напливът е огромен, но капацитетът на патронажа се пука по шевовете. Преди няколко години хората, които получават храна, са около 200 души. Сега всяка сутрин четири автомобила поемат от кухнята към различните населени места. Заедно с шофьорите тръгват и разносвачите. Валери Русанов е шофьор от осем години и всеки ден изминава по 130 км, за да разкарва храна в Каранци и Орловец за 136 души. Йордан Дончев отговоря за 148 души в П. Тръмбеш, Страхилово, Павел, Вързулица, Масларево.

Топлата храна се разнася в такъв вид.

Евгени Михайлов работи като шофьор от две години и обгрижва 140 души в града и по селата. Миналата година Община Полски Тръмбеш закупи нов автомобил за нуждите на Домашния социален патронаж след решение на Общинския съвет.

Новата придобивка струва 25 713 лева. Социалният патронаж, който е изцяло общинска дейност, на практика се превърна в най-важната социална услуга, помагайки на възрастните хора да се справят със създалата се ситуация. Той има по-голям обхват от всички други социални услуги в общината, затова от ръководството непрекъснато обновяват оборудването на кухнята, както и транспортните средства.

В последните години със средства на Общината и по проекти, финансирани от фонда за социална закрила към Агенция „Социално подпомагане“, оборудването на кухнята беше напълно обновено и това даде възможност капацитетът на кухнята да бъде увеличен.

ТАКА В ПРИЯТНИ УСЛОВИЯ В КУХНЯТА СЕ ПРИГОТВЯ ВКУСНА И ПИТАТЕЛНА ХРАНА, която се доставя от две фирми от Горна Оряховица и Търговище след спечелената обществена поръчка. За менюто се грижи готвачката Даниела Ламбева. Освен това тя приготвя и топъл обяд за 100 души в общината. От март 2021 година Община Полски Тръмбеш изпълнява и проект „Патронажна грижа + в община

В кухнята

Полски Тръмбеш” по сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от Covid-19. Проектът е на стойност 164 524,32 лв., като всички разходи са по линия на Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 13 месеца. Помага се на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи и лица под карантина във връзка с Covid-19, лица от рисковите групи за заразяване. Подкрепа в семейна среда получават 52 лица от общината и 129 с увреждания и пряко изложени на риск от заразяване. Предоставяните безплатни комплексни здравно-социални услуги са до 2 часа на ден на потребител за период до 12 месеца. За хората се грижат две медицински сестри, един психолог, един сътрудник социални дейности, четири социални асистенти и един координатор на услугата.

Н. ГЕОРГИЕВА

Сн. авторката

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *