Водещи новиниОбщество

Внедряват иновативни форми за взаимодействие между образователни институции и семейства на деца от уязвими етнически групи

Проектът „Активни родители – успяващи деца и ученици“ се реализира от преподаватели от Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Внедряват иновативни форми на взаимодействие между образователните институции и семействата на деца и ученици от уязвими етнически групи. Дейностите са ориентирани към повишаване мотивацията на родителите за активно участие в процеса на приобщаване и образователна интеграция на децата им. Проектът „Активни родители – успяващи деца и ученици“ се реализира от преподаватели от Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Той е с продължителност 9 месеца и ще приключи през юни 2022 г. Финансира се от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

„Очакваните резултати са да се повиши информираността на родителите за ролята на образованието и значението на активното взаимодействие между образователната институция и семейството. Работим за разширяване на знанията и компетентностите на учителите за използване на успешни форми на комуникация и партньорство с родителите в педагогическите взаимодействия. Стремежът ни е повишаване на информираността и практическия опит на студентите – бъдещи учители, относно работата в мултикултурна среда. Важно е и да се засилят интересът и мотивацията за учене на децата и учениците в резултат от активното участие на родителите в образователния процес“, поясни проф. Любомира Попова, преподавател във ВТУ.

Участници в проектните дейности са учители от училищата в Златарица и еленското село Майско, а също и от детската градина „Приказен свят“ в Майско. Включени са родители на деца и ученици от етническите малцинства, както и студенти – доброволци от Педагогическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Дейностите предвиждат представяне пред учителите на добри практики за подпомагане на семейството в посока повишаване на мотивацията и ангажираността за активно участие в образователния процес.

Включени са още интеркултурната компетентност на учителите като ключ към успешни взаимодействия с родителите – повишаване информираността на студентите доброволци за особеностите на работата в мултикултурна среда и възможностите за представяне пред ученици и родители на теми, свързани с предразсъдъците към етническите малцинства. „Част от заниманията са насочени в подкрепа на родители чрез срещи между родители на ученици и на деца от подготвителна група за споделяне на преживян опит и практически съвети към близките на бъдещите първокласници. Важен акцент в работата е заедно срещу предразсъдъците, като намеренията са повишаване на информираността на учители и родители относно чуждестранния опит в борбата с предразсъдъците и дискриминацията.

Наблягаме на силата да бъдеш образован, а за постигането се организират срещи на родителите с успели в своите професии хора от етническите малцинства с цел мотивиране и активно участие в образованието на техните деца“, разкриват участниците в проекта.

Веселина АНГЕЛОВА

Снимки личен архив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *