Край на безконтролната онлайн търговия с храни, право да продават имат само регистрираните производители

ДЪРЖАВАТА СЕРИОЗНО ЗАТЯГА КОНТРОЛА НАД ТЪРГОВИЯТА НА ХРАНИ В ИНТЕРНЕТ. Производителите вече ще могат да продават стоките си само ако са регистрирани в Агенцията по безопасност на храните съгласно закона за храните. Вписването в регистъра става след анализиране във ведомството на взети проби от храните, които предлага съответния бизнес оператор.

Промените влязоха в сила в края на ноември след обнародване в „Държавен вестник“ и касаят всички физически или юридически лица, които пускат на пазара храни чрез средствата за комуникация от разстояние – в т.ч. и социалната мрежа „Фейсбук“.

В наредбата е уточнено, че транспортирането на храните до купувача е позволено само с превозни средства, които отговарят на хигиенните изисквания, заложени в закона за храните, или са снабдени със специални контейнери за целта. Разрешени са доставките с мотоциклети, мотопеди, електрически средства и велосипеди, но при условие, че са оборудвани със специални устройства, гарантиращи безопасността и невъзможността за замърсяване на стоките.

Производителите са длъжни да информират детайлно потребителите за предлаганите стоки, а храните трябва да се доставят предварително опаковани.

Контролът по новите изисквания е поверен на Агенцията по безопасност на храните.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *