Нови цени на водата от догодина

Непредвиденото увеличение на цените крие риск за потребителите, казват от КЕВР

Комисията за енергийно и водно регулиране ще утвърди цени на ВиК услуги за 2022 г. като част от процедурата за одобряване на новия бизнес план, съобщиха от регулатора. Но подчертават, че комисията няма правни основания да провежда процедура за изменение на сегашните цени, одобрени цени по реда на чл. 29, поради изтичане на действащия регулаторен период.

През текущата 2021 г., ВиК дружествата представят в КЕВР бизнес планове и ценови заявления за новия регулаторен период 2022-2026 г. Комисията провежда работни срещи и обсъждания с всички дружества, като дава възможност ВиК операторите да обосноват и докажат повишените разходи не само за електроенергия, но и за други материали, външни услуги и възнаграждения, които да бъдат отразени в изменените бизнес планове, обясняват от КЕВР.

И обръщат внимание, че бизнес плановете на редица държавни ВиК оператори не са съгласувани от съответните Асоциации по ВиК, като в някои случаи дори МРРБ е дало отрицателни мандати на областните управители.

Важно е да се отбележи, че честото и непредвидено допълнително повишаване на цените на ВиК услугите, извън одобрените бизнес планове, крие значителни рискове за потребителите, казват от регулатора. И напомнят, че все още не са предприети законодателни изменения за подпомагането на домакинствата с ниски доходи с оглед гарантирането на достъп до ВиК услуги.

От лятото на 2021 г. се наблюдава безпрецедентно увеличение на цените на електроенергията на свободните пазари в Европа, респективно в България. Министерски съвет предприе мерки за подпомагане на търговските субекти, включително и ВиК операторите, чрез отпускане на 450 млн.лв. от държавния бюджет, за подпомагане с по 110 лв. за мегаватчас за месеците октомври и ноември.
 

istock
„ВиК операторите доставят необходимата им електроенергия въз основа на сключени договори с доставчици, избрани по реда на Закона за обществените поръчки. В редица случаи в резултат на повишените цени в сегмента „Ден напред“ на „Българската Независима Енергийна Борса“ ЕАД, сключените договори биват едностранно прекратявани от доставчиците и/или условията по тях биват променяни. Същевременно липсва информация ВиК дружествата да предприемат съответни мерки за защита на търговския си интерес по съдебен път“, уточняват от КЕВР.

Източник: паритени.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.