Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

НВУ „В. Левски“ в центъра на скандал за плагиатство на министър

Зам.-началникът по учебната и научната част е свален от регистъра на хабилитираните лица в България

 

Лют скандал се разрази в петък срещу служебния министър на икономиката д-р Даниела Везиева, след като гръмна новината, че МОН я проверява за плагиатство. Оказа се, че тя е защитила дисертационен труд в Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново, а съмненията са, че от 180 стр. дисертация 171 са преписани от други автори.

Д-р Даниела Везиева

„Д-р Даниела Везиева е участвала активно в реализирането на проект, свързан със социалното предприемачество и разработването на национален доклад в тази посока, реализиран от Аграрен университет в Пловдив. Нейният принос е съществен както при анализирането на съществуващата информация, така и при извеждането на подходящи модели в такава посока. Не може да се коментира като тема за плагиатство съавторството й с научните ръководители на дисертационния труд“, заяви проф. д. н. Венелин Терзиев, който е бил научен ръководител на министър Везиева.

„Образователна и научна степен „доктор“ се придобива под научно ръководство, което се определя от ред, предвиден от закона за развитие на академичния състав, правилника за неговото приложение и правилника на съответния университет.

Проф. д-р Венелин Терзиев

Това предполага съвместна работа на научния ръководител или научните ръководители с докторанта, вкл. съвместно публикуване на резултатите от тяхната работа в научни доклади, статии, студии или книги“, коментира проф. Терзиев.

По думите му дисертационният труд се защитава пред компетентно научно жури, което се произнася по въпроса за плагиатство и по качеството на научния труд.

Сигнал за плагиатство се подава от евентуално засегнати лица, което се мотивира.

„Имайки предвид интереса към научноизследователската работа на г-жа Даниела Везиева – министър на икономиката, следва да отбележа, че нейната научна специалност е „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ в професионално направление 9.1. „Национална сигурност“.

Темата на дисертационния труд е свързана с разработване на ефективни модели за изграждане на капацитет за социално предприемачество в България“, подчерта проф. Терзиев.

Бриг. ген. Иван Маламов

Репортер потърси началника на военния вуз бригаден генерал Иван Маламов за становище по казуса. „Няма да коментирам нищо по случая“, отсече той. Бриг. ген. Иван Маламов категорично определи като неверни твърденията в медийни публикации, че е подал сигнал до компетентните органи.

 

 

 

СЛЕД ПРОВЕРКА НА НАЦИД Е УСТАНОВЕНО, ЧЕ ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ УРУМОВ Е ПОДАЛ НЕТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРА

 

Зам.-началникът по учебната и научната част на Националния военен университет „Васил Левски“ във Велико Търново е свален от регистъра на хабилитираните лица в България. След проверка на Националния център за информация и документация (НАЦИД) е установено, че доц. д-р Николай Тенев Урумов е подал неточна информация за процедура.

Констатирани са съществени нередности и несъответствия в наукометричните показатели, с които е вписан в публичния регистър на хабилитираните лица по смисъла на чл. 2 „а“ от закона за развитие на академичния състав на Република България, поддържан от Националния център за информация и документация (НАЦИД).

Проверка по казуса е установила, че в показател В3 е приложена публикация „Оценка на операциите“, която не отговаря на две от условията – пълният текст на книгата не покрива дори 90% от изискването за обем стандартни страници и в текста няма позовавания на други научни трудове.

„В показател Г4 вместо публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд, е поставен учебник NATO Operations Planning Book, Военна академия „Г. С. Раковски“, 2014, с. 222, ISBN 978-954-9348-51-4, Нено Христов. Това изрично е посочено от авторите на няколко места в текста: например в предговора и в заключението.

Доц. д-р Николай Тенев Урумов

Съгласно депозиран във Военната академия разделителен протокол N 1 от 8.01.2015 г. между авторите Нено Христов и Николай Урумов за учебник NATO Operations Planning Book авторите декларират, че научният труд представлява учебник и е разработен съвместно, като приносът и участието на всеки един от авторите е 50%“, става ясно от експертното становище.

В становището се казва още, че в показател Г10 вместо публикувана глава от колективна монография са приложени четири глави от учебник. В един от показателите е приложена и невярна информация.

С решение на изпълнителния директор на НАЦИД Ваня Грашкина доц. Урумов е свален от публичния регистър от 9 декември 2021 г. до отстраняване на посочените несъответствия чрез допълване с нов доказателствен материал и отстраняване на несъответствията по съществуващия.

Очаква се решение на министъра на отбраната Георги Панайотов поради факта, че с отнета регистрация има несъответствие за заеманата длъжност.

Репортер потърси коментар по казуса от ръководството на НВУ. „Ако доц. Урумов иска да говори по случая, трябва първо да получи разрешение от Министерството на отбраната, за да дава изявления“, заяви м-р Иванка Георгиева.

Веселина АНГЕЛОВА

Сн. архив

4 thoughts on “НВУ „В. Левски“ в центъра на скандал за плагиатство на министър

 • 11.12.2021 в 15:29
  Permalink

  Войниците патрони за стрелби нямат вие се занимавате с измислени и никого не интересуващи го проблеми!

  Отговор
  • 13.12.2021 в 12:00
   Permalink

   Генерала Маламов послъгва. Имаше пространно негово интевю пред националното радио. Неговият колега Севдалина Димитрова пък се е превърнала във фабрика за писане на докторски дисертации. Добри пари изкарва пенсионерката: за малък докторат тарифата е 3 000 за голям стига 6 000. Весели и щастливи пенсионни години.

   Отговор
 • 13.12.2021 в 11:51
  Permalink

  Във ВТУ плагиатството е легитимно и на почит. Щом плагиатът Вихрен Бузов е зам. ректор, а жена му назначена реално без конкурс–какво повече. За плагиатството на Бузов тук:https://www.mediapool.bg/plagiatstvoto-shte-e-adekvatno-nakazano-samo-pri-neprimirima-saprotiva-ot-uchenite-news231614.html https://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/18881

  Отговор
 • 14.12.2021 в 4:07
  Permalink

  А бойко какъв генерал е? Такъв мутрафонски, дето шефчето е подлога на него! Веси, Веси

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *