Над 2 млн. лв. са влезли в хазната на Велико Търново от общински имоти

Общо 2 038 000 лева са собствените приходи на Община Велико Търново от управление и разпореждане с общинско имущество за 2021 г. Те са от наеми на жилища, земеделски земи, тръжни процедури за отдаване под наем на общински терени и др. Най-голямата сума – 1 545 000 лв., са приходите от наемни отношения. От тях от наемани нежилищни обекти са постъпили 445 000 лв., от наеми на жилища – 340 000 лв., от наеми на общински терени за разполагане на временни съоръжения – 160 000 лв., и от наеми на земеделска земя – 600 000 лв.

Приходите от наемане на земеделска земя бележат ръст тази година заради завишения контрол по събираемостта и спечелените дела срещу длъжници. Повече от 100 000 лева са събраните стари вземания.

Над 90 хиляди лева са пропуснатите ползи на Община Велико Търново от началото на годината от наеми. Причината е пандемичната обстановка и последвалата я икономическа криза. Общината подкрепи местния бизнес, като освободи от заплащане на наем всички свои наематели за периода на извънредното положение, а част от наемателите и за по-дълъг период за сметка на част от собствените си приходи.

През 2021 г. отдел „Управление на собствеността“ е организирал и провел 18 тръжни процедури за отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми съоръжения, тип павилиони. 11 процедури са приключили със сключване на договори за наем. 5 договора са в процедура, а два от търговете не са проведени поради липса на кандидати. Към настоящия момент в процедура са два търга.

Приходите от разпореждане с общинско имущество за 2021 г. са в размер на около 493 000 лв. Наблюдава се трайна тенденция към понижаване на приходите от продажба на общинско имущество предвид стагнацията на пазара на недвижими имоти, икономическата криза, липсата на атрактивни общински имоти и други обективни фактори.

През 2021 г. отдел „Управление на собствеността“ е организирал и провел 28 тръжни процедури за продажба на недвижими имоти общинска собственост и за учредяване на вещни права. От тях шест не са проведени поради липса на кандидати, а двадесет и две процедури са приключили със сключване на договори за продажба.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *