Ден: 07.01.2022

Забава и знание

Замърсяването на въздуха причинява 1,8 милиона смъртни случая в световен мащаб всяка година, показват проучвания

Замърсяването на въздуха в градовете причинява 1,8 милиона смъртни случая в световен мащаб всяка година, показват две проучвания, публикувани в

Вижте повече