Водещи новиниОбразование

Задочниците във ВТУ продължават учебни занятия в електронна среда

СТУДЕНТИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА ВЪВ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ЩЕ ИЗКАРАТ НОВИЯ СЕМЕСТЪР ОТНОВО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА. Лекциите ще се провеждат през интернет платформите Zoom, MS TEAMS, Google Meet и Webex при спазване на седмичното разписание. Това разпореди ректорът на висшето учебно заведение проф. Христо Бонджолов със заповед от 5 януари.

„Преподавателите се задължават да обезпечат съответния хорариум по учебните дисциплини за летния семестър с електронни средства за обучението на студентите след средно образование в задочна форма съгласно Правилника за организация и провеждане на електронно обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи“, гласи част от заповедта му.

Извънредната държавна изпитна сесия за студентите и специализантите, които придобиват специалност „Учител“, също ще се проведе онлайн.

За останалите специалности писмените и устните държавни изпити ще са присъствено при строго спазване на противоепидемичните мерки.

Предстои Академичният съвет на вуза да вземе решение как ще започне летният семестър за студентите от редовно обучение в степените бакалавър и магистър.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *