Приеха първите резервисти на срочна служба в НВУ „Васил Левски“

Първите резервисти на срочна служба в Българската армия прие НВУ „В. Левски“. Общият им брой е 128, като във факултет „Общовойскови“ във Велико Търново те са 98, като 4 от тях ще минат през първоначална военна подготовка, преди да се присъединят към колегите си. Останалите 30 ще се обучават във факултет „Артилерийски“ в Шумен. На 8 февруари бъдещите военни ще положат клетва.

Приемането на срочна служба стана възможно след промяната в Закона за резерва през 2020 г., която разпореди, че българските граждани ще имат право доброволно да изпълняват срочна служба в доброволния резерв, уточни полк. Георги Петков – началник на Централно военно окръжие, който също присъства на събитието. Според него всички, които постъпват на обучение, са много мотивирани и отговорни граждани.

Тяхната възраст е от 18 до 40 години и са преминали през строг подбор във военните окръжия в страната. Общо 290 души са кандидатствали – мъже и жени, а причините за отпадането на почти половината са медицински или психологическа непригодност. Малка част са започнали междувременно работа. 14% от резервистите са с висше образование, 84% – със средно, и само 2% са с основно. Преобладават младежите до 25 години – 64, 28 са до 30 години и 36 – над 30 години. Резервистите ще се обучават в продължение на 6 месеца на три етапа и след всеки ще полагат изпит. В първия етап в рамките на месец е началната военна подготовка, следва специална военна подготовка, а третият етап включва организационно сглобяване до ниво взвод.

По време на обучението си те ще получават трудово възнаграждение по договор в базов размер 1100 лева. На този, който не издържи успешно изпита след даден етап, договорът ще бъде прекратен. В края на обучението ще се дава удостоверение за завършен курс – срочна служба в доброволния резерв. Военните ще излязат с чин редник.

Преминалите през срочната служба ще могат да кандидатстват за редовна служба в състава на въоръжените сили без конкурс, в държавната администрация, като ще имат предимство за назначаване при равни условия. Ще могат да постъпват на служба в доброволния резерв със срок на договора от 3 до 5 години.

Резервистите ще бъдат вписани на военен отчет в запаса.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *