Предприятия за сушени бутове, бахур, ядки и нови фотоволтаични централи заработват във Великотърновско

Пандемията не плаши малките инвеститори, интересни бизнес идеи ще се реализират през 2022 г. в областта

 

Здравната криза явно скоро няма да отмине, затова дребни и средни инвеститори от Великотърновска област са решили да реализират своите бизнес идеи, дори да се наложи да поемат съответните рискове. Очаква се те да отворят нови работни места и да раздвижат икономиката в по-малките населени места.

Така например фирма „Агро Сторм 08“ ЕООД има намерение да изгради система за напояване на насаждения от царевица в землището на с. Къпиново, както и да закупи нова поливна барабанна машина и нова навигация за самоходна земеделска техника. Мобилната напоителна система ще служи за напояване на 50 хектара царевица, а избраната технология ще осигури 100% обезпеченост на културата с вода, а оттам се очакват и високи добиви.

Фотоволтаична централа ще изгражда „Темпо“ ЕООД в Лясковец. Предвижда се тя да бъде с максимален проектен капацитет 1,2 MWh, помещение за поддържащи дейности и трафопост. Той ще бъде изграден на около 19 м от далекопровод 20 kV. Инвестиционното предложение ще се реализира в земеделска земя, на която вече е сменено предназначението.

Отново в Лясковец „Йовевелектрик“ ЕООД има намерение да разкомплектова излезли от употреба моторни превозни средства, което ще се осъществява в хале с три помещения – два склада за електрически материали и едно помещение за работилница за студена обработка на метали и специализиран малък обект за дестилиране. В работилницата за студена обработка на метали с площ 312,96 кв. м и помощните помещения към нея ще се извършва разкомплектоването, както и ще се търгува с автомобилни части втора употреба.

В Елена „Млекопреработвателно предприятие“ ще изгражда производствено хале, в което ще се преработва червено месо и ще се произвеждат сурово-сушени продукти. Проектният капацитет на производство е транжиране и разфасоване на 50 прасета седмично и влагане на 100 бута за сушене. Очаква се годишно средната годишна производителност по отношение на суровината да е 169 тона годишно.

Преработката на месото ще включва следните етапи: прием и окачествяване, хладилно съхранение, първична преработка, която включва разфасоване на прасетата, осоляване на бутовете, като останалата разфасовка ще се пакетира и съхранява в отделна камера. При вторичната преработка бутовете ще се отцеждат за 7 дни в хладилна камера, след което ще престояват във втора камера за 14 дни. След това ще зреят в трета камера за около 120 дни. В новопредвидената сграда ще се обособи и дегустационна зала. Водоснабдяването и електрозахранването на имота ще се осъществи от съществуващите мрежи в населеното място. Формираните отпадъчни води ще бъдат разделени на два потока – битови и производствени. Същите ще преминават през каломаслоуловители и ще се заустват в отделни новопредвидени водоплътни изгребни ями. Те ще се обслужват от външна фирма съгласно предварително сключен договор.

„Денимес“ ЕООД променя дейността си, като ще реконструира и промени съществуващия си цех за печене и пакетиране на ядки в Павликени в предприятие за преработка на месо, месни продукти и заготовки. Сградата, в която ще се извършват дейностите, е на две нива и електрозахранена и водоснабдена. Отпадъчните води ще се отвеждат в градската канализационна мрежа. По време на експлоатацията на обекта ще се извършват дейности по приемане на суровини от трупно месо от дребни копитни животни в охладено състояние, както и на разфасовано и опаковано месо в замразено състояние. Те ще се преработват по подходящ начин до получаване на месни заготовки и разфасовки в охладено или замразено състояние; трайни варени и варено-пушени месни колбаси; трайни сурово-сушени месни продукти и варени месни продукти (напр. бахур, саздърма и др.).

Готовата продукция е предназначена за директна консумация или за консумация след топлинна обработка. Проектният капацитет на предприятието ще позволява обработването на до 3000 кг месни суровини на ден.

Колко от тези инвестиционни намерения ще се осъществят и с какъв успех, бъдещето ще покаже. Важно е да има смислена икономическа активност, без тя да вреди на природата и здравето на хората от областта.

Ана РАЙКОВСКА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *