Собствениците на имоти във Велико Търново вече могат да заплащат местните данъци и такси

Жителите на Велико Търново и населените места от общината вече могат да заплащат местните данъци и таксата за битови отпадъци за 2022 година. Вноските могат да бъдат направени на две части – до 30 юни и до 31 октомври. 5 на сто е отстъпката, ако данъците върху сградите и превозните средства бъдат платени в целия им размер до 30 април. Тази година има увеличение на ставките за придобиване на имущество от 2,5% на 3% и на такса смет – от 1,3 промила на 1,7 за жилищни имоти на физически и юридически лица във Велико Търново, в по-големите населени места извън областния център увеличението е от 5,5 на 6,5 промила, а в малките села – от 4,5 на 5,5 промила.

Преференции за такса битови отпадъци няма. Ако собственик не използва целогодишно имота си, трябва да подаде декларация по образец, но се освобождава само от плащането „Сметосъбиране и сметоизвозване“. Третият компонент – „Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места“, се заплаща.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.