Санкции за 9700 лв. наложи РИОСВ – Велико Търново, за месец

Експертите на РИОСВ – Велико Търново, са извършили 85 проверки на 81 обекта през декември на територията на Великотърновска и Габровска област. От тях 60 са планови проверки и 24 извънпланови. В рамките на осъществения контрол са издадени 6 предписания. Извършени са 9 проверки по сигнали и жалби.

През периода са съставени седем акта за установени нарушения, един от които е за неизпълнение на дадено предписание. Издадени са 8 наказателни постановления на обща стойност 9700 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 5371,24 лв. От получените суми 4296,99 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Свищов и Велико Търново с по 1600 лева.

През месеца са постъпили два сигнала за образувани нерегламентирани сметища в землищата на селата Ново село и Поликраище. Дадени са предписания на кметовете за тяхното почистване.

По сигнали на граждани за бедстващи животински видове експерти на РИОСВ са изпратили две птици в Спасителния център за диви животни в Стара Загора за лечение и последващи грижи – обикновен мишелов и забулена сова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.