Вицепремиерът по климатичните политики Борислав Сандов сезиран за кариерата за варовик в Самоводене

Омбудсманът Диана Ковачева застана зад исканията на живущите в селото, които смятат, че проектът е екологична бомба

ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ ПО КЛИМАТИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БОРИСЛАВ САНДОВ ЩЕ ПРОВЕРЯВА ДЕЙСТВИЯТА НА РИОСВ Велико Търново по казуса с изграждането на кариера за добив на варовик в Самоводене. Той е бил сезиран за нередности по случая от омбудсмана Диана Ковачева, която подкрепи местните жители, настояващи находището на подземни природни богатства в селото да не се дава на 35-годишна концесия. Според нейните констатации тревогите на хората в малкото населено място са основателни и следва да се предприеме необходимото, за да се гарантира конституционното им право на здравословна и благоприятна среда и биологично разнообразие. Това е вписано в отговор на Диана Ковачева до Инициативния комитет „Не“ на кариери край Самоводене“, който на свой ред потърси съдействие от нея за решаване на проблема.

В писмото й е посочено, че след като се е запознала с оплакванията, исканията и документите по казуса, е установила в Регистъра на процедурите за оценка на въздействие върху околната среда наличието на две идентични процедури по темата. Едната е с наименование „Добив на строителни материали (варовици) от находище „Пчелата“ , а другата „Добив и преработка на полезни изкопаеми – строителни материали варовици, от находище „Пчелата“. Те са подадени съответно през 2016 г. и 2021 г. и имат едни и същи предмет на дейност и параметри. Така на практика двете се застъпват до момента, в който първата не бива прекратена месец след входиране на втората.

„Любопитно е защо първата процедура не е прекратена, както законът изисква, до 60 дни след откриването, а е държана отворена 6 години? Каква е била целта – някой да може да кандидатства, когато си поиска? Констатациите на омбудсмана потвърждават, че инвестиционното намерение е недопустимо“, коментира Ралица Първанова, която е член на Инициативния комитет.

В НАЧАЛОТО НА ДЕКЕМВРИ М.Г. ПРОТИВНИЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ ВНЕСОХА ПОДПИСКА ДО РИОСВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, подкрепена от 1527 души, които категорично заявяват, че не са съгласни с концесията. Според местните хора реализирането на проекта ще сложи край на екологичния начин на живот в Самоводене и ще нанесе внушителни безвъзвратни щети върху района. Самото находище е в обхвата на защитена зона от „Натура 2000“. Живущите в малкото населено място изтъкват, че евентуално разработване на кариерата ще даде негативен отпечатък върху земеделската продукция, редките животински видове и т.н., а планираните взривни дейности и ежедневен тежкотоварен трафик ще нарушат инфраструктурата и спокойствието на хората.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.