От еленското кметство предлагат дърва за огрев на преференциални цени

МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ЕЛЕНА ОСИГУРЯВА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ЗА ЖИТЕЛИ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО. Максималното количество за едно домакинство е 8 куб. м, а при избор кои лица да бъдат подкрепени приоритет ще се дава на тези, които са освидетелствани от ТЕЛК. Цената за куб. м е 37 лв., а кандидатстването става чрез подаване на заявление по образец.

Критериите, на които желаещите да се сдобият с дърва за огрев трябва да отговарят, са три – да имат постоянен адрес на територията на общината, да не са извършвали добив в собствени гори през предходните години и да не са длъжници на местата власт.

Кандидатстването е в ход и ще продължи до 15 февруари. Документи се подават в Центъра за административно обслужване, който се намира в сградата на Общинската администрация.

Дървесината е осигурена от склад в Мийковци, а транспортирането на заявените количества е за сметка на купувачите.

Одобрените кандидати ще станат ясни до 21 февруари, когато следва да бъдат оповестени предварителни списъци. Възражения от лицата, които са подали заявления в срок, но не са включени в схемата, могат да се направят до 25 февруари

До 6 пространствени кубични метра дърва за горене ще бъдат дарени на военноинвалидите или военнопострадалите с постоянен адрес в Елена, като цената за добив и транспорт са за сметка на общинския бюджет.

Предоставената дървесина е без право на препродажба и извозване извън границите на общината.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *