Павликенчанка е първата, подала кандидатстудентските си документи в СА „Д. А. Ценов“

Свищовската академия стартира кампанията си за приема на 87-ия си випуск

 

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” стартира кандидатстудентската кампания за 2022 година. Желаещите да станат студенти в 87-ия випуск ще се обучават в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление” в редовна, задочна и дистанционна форма. Според проучване на Агенцията по заетостта, представено в края на 2021 г., именно тези две направления са в топ 3 на най-търсените специалисти от работодателите за следващите 3-5 години. Възпитаниците на Стопанска академия „Д. А. Ценов” получават диплома и европейско дипломно приложение, признати в Европейския съюз, САЩ и Канада.

Висшето училище в Свищов си партнира успешно с над 100 организации от сферата на бизнеса и държавното управление в България и програмите, по които обучава студентите, са разработени съвместно с представители на практиката. През последните години академията реализира на 100% държавния план-прием, а през настоящата учебна година отбеляза и 20% ръст при желаещите да се обучават в дистанционна форма.

Кандидатстудентска кампания 2022 стартира на 20 януари с прием на документи за образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” и ОКС „магистър”. За академичната 2022/2023 учебна година желаещите да станат свищовски студенти могат да кандидатстват чрез една от следните опции: с оценка от държавен зрелостен изпит (след 2008 г.); след успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит по математика, икономика, икономическа география на България или чужд език (английски, немски или руски език); с пренесена оценка от друго висше училище; със сертификат от участие в национални ученически състезания, проведени от СА „Д. А. Ценов”; с оценка от национални и международни олимпиади.

Първият подал документи още в първия ден от настоящата кандидатстудентска кампания е Людмила Маринова от гр. Павликени. Тя е избрала да участва в класирането с оценка от държавен зрелостен изпит за задочно обучение по специалност „Икономика на търговията”.

Ана РАЙКОВСКА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.