Комплексният онкологичен център се нуждае от 7 лекари и 12 медицински сестри

Специализираната болница отчита отлив на пациенти заради пандемията

 

КОМПЛЕКСНИЯТ ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ТЪРСИ ВАРИАНТИ, ЗА ДА ПРЕСЕЧЕ ОФОРМИЛАТА СЕ НЕГАТИВНА ПРАКТИКА В ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ – изградени кадри в клиниката да напускат, привлечени от конкурентни лечебни заведения. Този проблем влияе съществено върху работата в стационара, създавайки трудности в графиците и неблагоприятно съотношение на лекари и медицински сестри. Текучеството на здравни работници неминуемо се отразява върху качеството на предлагания пакет услуги. Ръководството на КОЦ планира да въведе нов атрактивен модел на заплащане, обвързан с образователно-квалификационната степен на служителите, тяхната професионална компетентност и постижения.

За да функционира пълноценно специализираната болница, е необходимо назначаване на още 7 лекари и 12 медицински сестри. Това става ясно от бизнеспрограмата на КОЦ за 2022 г. Към ноември м. г. средната работна заплата в клиниката е 1469 лв., а увеличението спрямо 2020 г. е с 321 лв. Ръстът във възнагражденията е реализиран върху икономическата криза и отлива на пациенти.

„Лечебното заведение изплаща ритмично заплатите на персонала и не допуска забава в това отношение“, е упоменато в прогнозния план на дружеството.

ЗА ДА СЕ ПОВИШАТ ПРИХОДИТЕ НА КОЦ, РЪКОВОДСТВОТО ПЛАНИРА ДА ИНВЕСТИРА В НОВА ТЕХНИКА, ремонт на битовите условия и разширяване на медицинските услуги.

Предвижда се закупуването на два броя кожни апликатори с диаметър 20 и 30 мм. Придобивките ще позволят по-ефективно облъчване с апарата за брахитерапия, при което се атакува директно самия тумор, без да се засягат здрави тъкани. Очакванията са това да привлече повече хора с онкологично заболяване на кожата.

Ще се направи цялостен ремонт на Диагностично-консултативния блок заедно с половината от покрива. Планира се изграждане на кислородна инсталация от съществуващата такава в лъчетерапевтичния комплекс към Отделението по медицинска онкология и стационара на звеното по лъчелечение. В бизнеспрограмата е посочено и евентуално изграждане на нов тръбопровод за отопление и ремонт на подпорната стена, започваща от входа на болницата, тъй като конструкцията е разцепена на три места и крие опасност от срутване.

През миналата година през клиниката са преминали около 4500 пациенти, което е с 9 процента по-малко спрямо тези от 2020 г.

Галина ГЕОРГИЕВА

One thought on “Комплексният онкологичен център се нуждае от 7 лекари и 12 медицински сестри

  • 25.01.2022 в 14:13
    Permalink

    За 1400 лв лекари няма. Сложете една нула отзад и може и да се намерят!

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.