Приложение Полски Тръмбеш

Близо 1,5 млн. лв. са влезли в хазната от сделки с общинско имущество

1 491 124 лева без ДДС е размерът на приходите на Община Полски Тръмбеш от управлението и разпореждането с общинско имущество за 2021 година.

Приходите от наемните отношения в бюджета на общината са общо 497 475,16 лева без включен ДДС, от които най-голям дял са от наем на земеделска земя в размер на 363 636,00 лева, като останалата част от 133 839,16 лева са от наем на търговски обекти, лекарски кабинети, общински жилища, терени за разполагане на временни преместваеми съоръжения и други. От началото на 2022 година започна и процедурата по сключване на едногодишни договори за ползване на полски пътища общинска собственост за стопанската 2021/2022 година на обща стойност 193 659,18 лева.

Приходите от концесии за 2021 година са от два язовира в размер на 11 540,39 лева без ДДС.

Имотите, с които общината се е разпоредила през 2021 г., са във връзка с постъпили инвестиционни намерения от търговски дружества. С продажбата на имотите и реализирането на инвестиционните намерения се стимулира местната икономика, създават се нови работни места в общината и се увеличават данъчните постъпления в общинския бюджет. Приходите от разпореждане с общинско имущество за 2021 година са в размер на 982 108,93 лева без включен ДДС, в това число 631 357,50 лева приходи от продажба на имоти по реда на Закона за общинската собственост, 303 100,83 лева приходи от продажба чрез приватизация и 47 650,60 лева приходи от продажба на дървесина от общинския горски фонд.

През 2021 година община Полски Тръмбеш е придобила нови имоти и са съставени 38 акта за общинска собственост, в това число 13 акта за публична общинска собственост и 25 акта за частна общинска собственост. Общата стойност на актуваните през 2021 година имоти е в размер на 1 457 181,20 лева по данъчна оценка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *