СУ „Емилиян Станев“ приключи работата си по проект за наследството

СУ „Емилиян Станев“ приключи изпълнението на един от най-успешните си интердисциплинарни проекти на тема „Педагогически аспекти на наследството в дигитална среда“. Проектът беше финансиран от фондация „Америка за България“ и в него партньори на великотърновската гимназия бяха ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Регионалният исторически музей. „Голямата ни цел беше да създадем ресурси, свързани с материалното наследство, и да приложим компетентностния подход при обучение в дигитална среда. Този подход е свързан с формирането на знания, умения и нагласи, което ще рече учениците да знаят, да умеят да прилагат наученото и да имат отношение към фактите и ситуациите, които учат“, коментира директорът на СУ „Емилиян Станев“ Кина Котларска.

Към ученици от прогимназиалния етап VVII клас е бил насочен проектът. Това са децата, които трябва да направят много сериозни избори, свързани с по-нататъшното си образование и професионална ориентация. Проектът е бил предизвикателство и за учителите, участвали в него. Всички те са млади преподаватели по история и цивилизация, български език и литература и изобразително изкуство и за първи път работят в екип. Затова и първата стъпка е била те да преминат редица обучения, за да опознаят различни софтуерни продукти, да научат какво е интердисциплинарен подход, как да го използват в уроците си, как да подготвят работни листи, какви инструменти могат да ползват в часовете си, за да бъде работата им с учениците максимално ефективна.

Като резултат педагозите са разработили виртуални разходки в три музея във Велико Търново – Сарафкината къща, музей „Възраждане и Учредително събрание“ и Археологическия музей. Създаден е дигитален архив с 3D музейни експонати, в който са събрани повече от 50 единици от фондовете на Регионалния исторически музей. Така децата, без значение къде се намират – в страната или извън нея, ще могат „да влязат“ в музея и да разгледат тези експонати. Програмата ще им позволи да завъртят предмета, да го видят триизмерен, да го приближат.

„И виртуалните разходки, и всички дигитализирани предмети са в пряка връзка с уроците по история, български език и литература и изобразително изкуство. Освен това са свързани с класическото наследство на Велико Търново като столица на Второто българско царство и като типичен възрожденски град“, допълва г-жа Котларска и така обяснява защо основната тема на проекта е наследството. То е ключово и за ЮНЕСКО – организацията, към която СУ „Емилиян Станев“ е асоциирано училище.

Учителите са направили и 20 работни листа, които са качени в сайтовете на Регионалния исторически музей и на училището и са свободно достъпни за всички педагози, които искат да се възползват от иновативния подход на колегите си.

Работните листи и нестандартните урочни идеи, които учителите на СУ „Емилиян Станев“ са разработили и прилагат в работата си, са представени на международен симпозиум, организиран от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Всички техни доклади са включени в сборник, най-успешните уроци са филмирани, за да бъдат включени в обучението на студентите. За тази цел учителите са работили заедно с двама методисти по история и български език и литература от Великотърновския университет – доц. д-р Виолета Стойчева и доц. д-р Димка Димитрова.

Публикувано вече е и помагало за работа с дигитално наследство, в което е описан целият педагогически експеримент, онагледен с урочни разработки, има и теоретична част.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.