Кариерен консултант помага на учениците в СУ „Емилиян Станев“ да си изберат професия

От средата на март в училището работи Мелина Попова

 

Кариерен консултант помага на учениците в СУ „Емилиян Станев“ да се ориентират в избора си на професия. От средата на март с възпитаниците на гимназията работи Мелина Попова, която е започнала да провежда срещи, дискусии и занимания с децата.

Мелина Попова прилага различни подходи според възрастта на учениците.

„Професионалното ориентиране започва от първи клас, нищо че учениците са още твърде малки. Точно в този начален етап на обучението им се създава най-обща представа за професиите, за да могат децата да изградят уважение към тях и да се научат на цялостно положително отношение към труда. Важно е да бъдат изслушвани, фокусираме се върху мечтаната работа, а не върху реалния избор, занимаваме се със сюжетно-ролеви игри, които пресъздават света на професиите, творчески конкурси, демонстрации“, обяснява Мелина Попова.

При по-големите, учениците от V до VII клас, тя прилага различни подходи, с които се изследват професиите и се търси съответствие между изискванията им и индивидуалните способности на ученика. „Това е периодът, в който децата опознават себе си, своите силни и слаби страни, интереси, възможности, предпочитания. В тази възраст целта ми е да ги запозная с възможностите за образование и кариера, с идеята да разберат необходимостта от ученето за постигане на житейски успех и професионална реализация, както и да развият социални умения и личностни качества, които да им помогнат да изградят адекватна самооценка. С пети и шести клас работим в малки групи, правим тренинги, реализираме проекти, посещаваме различни работни места. А със седми клас вече провеждаме и индивидуални консултации с цел подпомагане процеса на вземане на решения чрез информиран избор. Това е времето, в което децата трябва да се научат как да попълнят ученическото си портфолио за кандидатстване, а това да им помогне и за следващия етап на обучение“, разказва още Мелина Попова. Тя ще работи и с родителите на седмокласниците, за да ги запознае с пазара на труда и с принципите за оказване на подкрепа при насочване на учениците към специалностите в училище. Предвидени са гостувания на родители с различни професии, посещения на работни места, професиографски екскурзии.

Изграждане на умения за кариерно планиране, на способност да се правят ценностни избори и те да бъдат съобразявани с актуалната ситуация по отношение на търсените професии и специалисти, формирането на адекватна (само)оценка за интересите и способностите, както и на общи нагласи за бъдещето са част от целите, които Мелина Попова си е поставила в работата си с учениците от VIII X клас. „Те вече са избрали своя профил и с тях започваме обсъждане на казуси, участия в конкурси и инициация на дейности с развитие на важни за успеха им качества. За учениците, които се колебаят, има предвидено време при мен за индивидуални срещи, в които да поговорим в дълбочина по въпросите, които си задават за реализацията си в бъдеще“, уточнява Мелина Попова.

С най-големите – XI XII клас, тя ще работи за придобиване на умения за управление на кариерата – осъзнаване на личните нужди и предпочитания, отзивчивост към възможностите, вземане на решения, личен мениджмънт, изследване на възможностите за учене и работа. Това е времето, когато тийнейджърите посещават работни места, провеждат срещи с професионалисти, учебни практики и стажове, тренинги за изграждане на т. нар. „меки умения“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *