Отпадането на употребата на бялата хартиена рецепта се отлага, съобщиха от Министерството на здравеопазването (МЗ). Срокът на общественото обсъждане на проекта, с който се предлагаше тя да отпадне, приключи вчера.

В министерството са постъпили 74 становища и предложения в рамките на общественото обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Предвид големия брой изпратени становища и предложения от заинтересовани страни, ангажирани с процесите по предписването и отпускането на лекарствени продукти, и необходимото технологично време за тяхното разглеждане и обсъждане, посоченият в проекта за изменение на наредбата срок -1 май се отлага.

В здравно министерство е била организирана среща, на която са били обсъдени различните становища, коментари и предложения, свързани с отпадането на бялата рецепта и въвеждането изцяло на електронна такава. Изложените по време на срещата аргументи също ще бъдат взети предвид при финализиране на проекта за изменение на наредбата.

istock
МЗ работи в посока въвеждане на електронно здравеопазване. Елементите от него са електронната рецепта, електронно направление и въвеждане на електронно здравно досие до края на тази година.