ОбществоСвищов

Иновативна структура за неформално обучение е сформирана по проект на Община Свищов

 

Общински младежки център – Свищов е част от дейностите по интегрирания проект на Община Свищов „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов” Договор BG05M9OP001-2.056-0015“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд (ЕСФ).

На 08.04.2022 г. се проведе неформално обучение на тема „Значението на образованието и мотивацията за учене”, в което  участваха ученици от СУ „Николай Катранов”, ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, ОУ „Филип Сакелариевич” и СУ „Димитър Благоев“. Обучението се реализира в Учебен корпус „Алеко Константинов”, а домакин бе Общински младежки център. Целта на обучението беше да се акцентира върху важността на образованието за  бъдещата трудова реализация на учениците. Да постави акцент върху това, че именно образованието им осигурява и равни възможности за социална реализация. В извън училищна и неформална среда бяха организирани логически игри за опознаване на групата, беше представена презентация на тема „11-те най-необикновени училища в света” и симулация на „Перфектното училище”, в която участниците имаха възможност да „построят” своето мечтано училище.

Неформалното обучение се осъществи в сътрудничество с учебните заведения на територията на община Свищов, подкрепата на Божидара Цанева – образователен медиатор на СУ „Филип Сакелариевич” и Стефани Маринова – логопед към Центъра за обществена подкрепа – Свищов.

На 21.04.2022 г. младежките работници и социалният медиатор организираха групово посещение за представители на различни социални обществени групи в Къща-музей „ Алеко  Константинов“

 

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *