У нас

Промени предвиждат възможност за съкратено работно време

Ще можем да искаме работа от разстояние при нужда

„Знаем, че Covid пандемията допринесе за доста изменения в обществените отношения, които се отразиха на трудовите отношения. Това води и до изменения  в нашето законодателство. Те идват не само от националните аспекти, но и от европейските измерения“, посочва Величка Микова, национален секретар на КНСБ пред БНР.

По време на Covid кризата в трудовите отношения за първи път се заговори за „възлагане“ на дистанционна работа (homeoffice) едностранно от работодателя.

Оказа се, че този механизъм до момента беше непознат на трудовото законодателство в страната, обвързващо като принцип полагането на труд при условията на надомна работа или работа от разстояние със съгласието на страните по трудовото правоотношение. Законодателят беше принуден  да „валидира“ част от правилата, въведени по административен ред, като набързо ги облече в законова форма.

Кодексът на труда за пръв път влиза в крак с времето по два въпроса, които пандемията направи особено належащи. С цел по-добро съвместяване на трудовите и семейните задължения, човек ще има възможност при нужда да поиска за известно време работа от разстояние, изменение на работното време или разпределението му, както и други промени в трудовото правоотношение.

Това важи за родителите на деца до 8-годишна възраст, а за пръв път и на хора, които полагат грижа за родител, съпруг или други роднини по права линия поради медицински или други сериозни причини.

Текстовете са включени в проект за промени в Кодекса на труда, предложени за обществено обсъждане. Поводът за тях е европейската директива 2019/1158/ЕС касаеща, равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи.

Втора важна Директива (ЕС) 2019/1152,  има за цел да се подобрят условията на труд чрез насърчаване на по-прозрачна и предвидима заетост, като същевременно се гарантира гъвкавостта на пазара на труда. Изискванията на Директивата трябва да бъдат транспонирани в националното ни законодателство до месец август 2022 г.

istock
Съвместимост между лична и трудова сфера

Добре е да се знае, че когато се говори за съвместяване на личния с професионалния живот се има предвид едни по-гъвкави схеми на работа – възможности работникът и служителят да ползват съкратено работно време или съкратена работна седмица или работен ден. Вместо обичайните 8 часов работен ден, да има 6, 5 или 4 часа, но това не може да стане без съгласие на двете страни на трудовото правоотношение“, посочва още Микова.

Една положителна тенденция е предвидимостта на трудовите правоотношения. Европейският законодател върви към намаляване на броя на срочните трудови договори и насърчаване на работодателя към сключването на безсрочни, с оглед сигурността на заетите лица.

В момента министърът на труда и социалната политика е поканил синдикатите и работодателските организации да седнат на масата на преговорите, за да се споразумеят какво да променят в уредбата на работата от разстояние.

Източник: паритени.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *