ОбразованиеСвищов

Национално ученическо състезание проведе катедра „Застраховане и социално дело” към Свищовската академия

Национално ученическо състезание организира за поредна година катедра „Застраховане и социално дело”, със съдействието на Кариерния център при Стопанска академия „Д. А. Ценов”. Средношколската надпревара се проведе под формата на конкурс за ученическо есе по темите „Застраховането като възможност за защита живота, здравето и имуществото на хората” и „Как да преборим бедността в съвременното общество?”

В конкурса участваха ученици от XI и XII клас от седем български училища: Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик; Средно училище „Димитър Благоев”, гр. Свищов; Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров”, гр. Силистра; Средно училище „Васил Воденичарски”, с. Хайредин; Софийска Професионална Гимназия по Туризъм, гр. София; ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин; Професионална гимназия по икономика, гр. Перник.

Участниците в конкурса представиха своите виждания и предложения по актуалните и значими теми за бедността, социалното изключване и възможностите за нейното преодоляване и контролиране, както и проблемите на застраховането, като инструмент за защита на живота, здравето и имуществото на населението. Всички членове на преподавателския екип на катедра „Застраховане и социално дело” взеха участие в дебатите по темите на конкурса и оценяването на постъпилите есета.

Отличени с грамоти по темата „Застраховането като възможност за защита живота, здравето и имуществото на хората” са следните разработки:

Първо място. Цветелина Ваклинова – XI клас, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик.

Второ място. Селин Нежмедин – XI клас, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров”, гр. Силистра.

Трето място. Гергана Пешлова – XI клас, Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, гр. Пазарджик.

По темата „Как да преборим бедността в съвременното общество” с грамоти са отличени следните разработки:

Първо място. Кирил Миланов – XII клас, ППМГ „Екзарх Антим I”, гр. Видин.

Второ място. Ростислава Стоянова – XII клас, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров”, гр. Силистра.

Трето място. Ангел Ангелов – XI клас, Средно училище „Васил Воденичарски”, с. Хайредин, общ. Хайредин.

Всички автори на разработки, както и техните ментори получиха поименен сертификат за участието си в националното ученическо състезание. С тези сертификати учениците имат право да участват в класирането за прием в редовно обучение по държавна поръчка по избрана от тях специалност в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов.

Изпратено е благодарствено писмо от ръководителя на катедра ЗСД – доц. д-р Венцислав Василев към директорите на училищата на участвалите в конкурса ученици и ментори, както и информация относно възможността записаните студенти редовно обучение в специалност „Застраховане и социално дело” да се обучават безплатно, през първата година от своето следване, благодарение на дългогодишния партньор на катедрата и лидер на застрахователният пазар – ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *