Готвят шоково поскъпване на водата – с 45%

Диана Ковачева: „Новата цена във В. Търново няма да подобри услугата, а ще задълбочи бедността“

 

КАТО НЕОБОСНОВАНО ОПРЕДЕЛИ ПЛАНИРАНОТО ОТ „ВиК ЙОВКОВЦИ“ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ВОДАТА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОМБУДСМАНЪТ ДИАНА КОВАЧЕВА. Тя изпрати препоръка до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Станислав Тодоров, с която възразява срещу готвеното поскъпване. Позицията на обществения защитник е, че новата цена няма да подобри качеството на предоставяната услуга, но за сметка на това ще задълбочи бедността и социалното изключване в областта.

„В настоящите условия на кризи за потребителите ще стане непосилно да погасяват по-високите цени на водата, което от своя страна пък ще затрудни още повече ВиК оператора да събира задълженията. Следователно увеличението на цените на ВиК услугите е нецелесъобразно“, гласи част от писмото, което е изпратила Ковачева.

Тя допълва, че съгласно данните в докладите на работната група на Комисията за енергийно и водно регулиране местният ВиК оператор не покрива 11 от 30-те критерия за качество на водата и услугите.

Във Велико Търново предвиденото увеличение на цената за 2022 г. е 45% спрямо тази за 2021 г. Тоест от 2,38 лв./куб. става 3,46 лв./куб. През 2026 г. пък се предвижда водата да скочи с 94% спрямо 2021 г. – от 2,38 лв./куб. на 4,63 лв./куб.

Идентична е реакцията на омбудсмана и за поскъпването на водата в Плевен, Габрово и Русе.

„С оглед изложеното очаквам при спазване на принципите, от които следва да се ръководи при осъществяване на дейността си съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги – защита на интересите на потребителите, икономическа обоснованост на цените на ВиК услугите, КЕВР да вземе справедливо решение относно ценовите предложения в четирите региона“ заключава Ковачева.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.