Община Полски Тръмбеш и три читалища кандидатстваха с проекти по МИГ

Община Полски Тръмбеш и читалищата „Отец Паисий 1905” – Полски Тръмбеш, „Изгрев 1900” – Павел, и „Мита Стойчева 1900” – Обединение, кандидатстваха с шест проекта по мярка МИГ „Павликени –Полски Тръмбеш” 01 – „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“. Финансирането на мярката е по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., мярка: 19 Водено от общностите местно развитие на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш”.

Основна цел на проектите е съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура на територията на община Полски Тръмбеш, както и запазването на духовния и културния живот на населението.

С реализирането на проектите ще се постигнат и цели, свързани с развитие и промотиране на местните идентичности (културно наследство, бит, храни, продукти, музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и ритуали, и традиции и др.), както и въвеждането на съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално културно наследство и др.

Община Полски Тръмбеш кандидатства с 2 проекта. С тях се очаква да се промотира и съхрани уникалната местна идентичност, като се подпомогне процесът на съхраняване, запазване и популяризиране на традиционната храна и традиционните рецепти в района на община Полски Тръмбеш с цел тяхната валоризация, интегрирането им в развитието на туризма. Ще се засили интересът на гражданите при провеждането на традиционния Общински събор на плодородието, който се провежда през септември в град Полски Тръмбеш. Представители на всички населени места от общината представят рецепти, характерни за съответното населено място, като подреждат маси, отрупани с плодове, зеленчуци и приготвени различни храни. Те се приготвят от произведените продукти в местните градини. При реализиране на проекта ще бъде издадена книга „Традиционни рецепти от Полскотръмбешкия край“. С материали, включващи всички населени места от общината и специфичната им идентичност, ще бъде издаден под формата на книга и „Културно-туристически каталог на Община Полски Тръмбеш“.

Народно читалище „Отец Паисий 1900” – гр. Полски Тръмбеш, кандидатства с проект, насочен към организиране и провеждане на фолклорното надиграване „Ритми край Янтра”. С предвидените по проекта дейности се предвижда да се заснеме фестивалът, за да бъде популяризиран. Предвижда се и закупуване на осветителна техника и сценичното оборудване. По проекта ще бъдат закупени автентични северняшки носии за ФФ „Полянци”, което ще допринесе за пресъздаване на културното ни нематериално наследство.

Народно читалище „Изгрев 1900” – Павел, е кандидатствало по мярката с 2 проекта. С реализирането на първия проект ще бъдат закупени автентични фолклорни костюми за клуба за народни танци „Павелски мераклии“, детски лазарски костюми и костюм за певици. Предвижда се закупуване на озвучителна, мултимедийна и копирна техника. Тази инвестиция ще допринесе за съхраняване и развитие на селското културно наследство и укрепване на селските общности като уникален социален и културен актив и ще бъде използвана за едно от най-значимите ежегодно провеждани културни мероприятия, на които читалището в село Павел е домакин – Фестивала на доматите, чушките и традиционните български храни „Павел фест“.

С реализиране на втория проект се предвижда читалището в село Павел да закупи сценични завеси, които ще бъдат използвани при провеждането на различни културни и информационни събития, по време на които всички жители на селото – малки, големи и още по-големи, както и гостите, ще могат да почерпят от духа на миналото и затвърдят народностното си самосъзнание.

Народно читалище „Мита Стойчева 1900” в село Обединение кандидатства с проект за популяризиране и съхранение на Националния събор надпяване „Авлига пее” в село Обединение. Съборът в селото се превърна в едно значимо културно събитие, свързано с традиционните за българите традиции за надпявания, надигравания и надсвирвания по мегдани и хора за общоселските и регионални празници – сборове и панаири. Ръководството на НЧ „Мита Стойчева 1900” ще закупи за местните самодейци народни носии, характерни за Северняшката фолклорна област, както и озвучителна апаратура за създаване на условия за добра техническа обезпеченост при провеждане на събора.

Всички проекти са разработени до максималния размер на субсидията за един проект – 20 000 лв. Те са одобрени от Управителния съвет на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш” и са предложени за финансиране. След получаване на финансирането те трябва да бъдат изпълнени в рамките на една година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.