Екоинспекторите провериха внезапно множество обекти в региона и наложиха глоби за близо 4000 лв.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТ МНОГО ВРЕМЕ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РИОСВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИЗВЪРШВАТ ЕДНАКЪВ БРОЙ ВНЕЗАПНИ ПРОВЕРКИ И ПЛАНОВИ ИНСПЕКЦИИ ЗА МЕСЕЦ – по 46. Еколозите са съблюдавали за спазване на законодателството в 83 обекта, като в половината от случаите инициативата е по разпореждане на полицията, сигнали и жалби на граждани и предписания на ведомството.

В рамките на осъществения контрол през април са издадени 24 наставления и 4 акта за установени нарушения. Съставени са две наказателни постановления на обща стойност 2300 лв. и едно споразумение за 1400 лв.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4802 лв. Парите са разпределени и преведени на съответните кметства, на чиято територия се намират провинилите се обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Свищов – 1600 лв., и Велико Търново, също1600 лв.

През април на зеления телефон на екоинспекцията са постъпили 20 сигнала с различен характер. Преобладават тези за нерегламентирани замърсявания с отпадъци, пушеци и неприятни миризми.

Извършени са проверки за нерегламентирани депа в землищата на селата Самоводене, Дичин, Правда и Дъскот.

Подадени са 4 сигнала за неприятни миризми в старата столица с вероятен източник „Кроношпан България“ ЕООД. Извършени са проверки на място, проследени са данните за нивата на формалдехид и прах от Автоматичната измервателна станция в ДГ „Рада войвода“ в квартал „Чолаковци“. Не са установени превишения на нормите на измерените показатели. Заключението е, че пречиствателните съоръжения са работили в нормален експлоатационен режим.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.