Община Лясковец влага над половин млн. лв. в ремонт на улици и сгради

КМЕТЪТ НА ЛЯСКОВЕЦ Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА ОТПРАВЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ФИНАНСОВИЯ МИНИСТЪР АСЕН ВАСИЛЕВ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВА от целевата субсидия за капиталови разходи в пари за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и на сгради – публична общинска собственост. Искането е за сумата 534 200 лв., отпусната от държавния бюджет на 17 март т.г.

Планът за възстановяване на местната пътна инфраструктура, изготвен от Общинската администрация на винарското градче, включва над 20 улици в града и селата Козаревец, Добри дял, Мерданя и Драгижево. С инвестицията ще бъдат направени изкърпвания на дупки, а не цялостно асфалтиране.

Със средствата се предвижда също обновяване на санитарните помещения в сградата на кметството в Лясковец и на ОУ „П. Р. Славейков“ в Джулюница. Именно за двете здания в разчетите са заложени най-големи суми – съответно 50 000 лв. и 45 000 лв.

Ще бъде извършен и ремонт на инсталацията на мълниезащита на читалището в Добри дял.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.