КултураСвищов

Национален конкурс за рисунка и снимка на тема „Моята детска градина – дом на мечтите“

Община Свищов, Отдел „Други дейности по образованието“,

С любезното съдействие на Регионално управление на образованието – Велико Търново

и във връзка с отбелязването на 140 години от създаването на предучилищното образование в България

ОБЯВЯВАТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА И СНИМКА

на тема

„МОЯТА ДЕТСКА ГРАДИНА – ДОМ НА МЕЧТИТЕ“

Регламент:

I. Изисквания за възраст – участниците в конкурса трябва да са на възраст от 4 до 7 години вкл.;

II. Изисквания към творбите:

Категория „Рисунка“

Максимален размер 29.7*42 см. (формат А3);

Техника на рисуване – по избор;

Идентификационни данни, които трябва да бъдат нанесени на гърба на рисунката (в долния ляв ъгъл), изписани с печатни букви или напечатани върху залепен лист с формат A6, както следва:

– име на рисунката;

– трите имена на детето, пол, възраст и дата на раждане;

– пълен адрес (град/село, квартал, улица, №, етаж, апартамент);

– трите имена на родител/настойник, телефон и e-mail;

– пълното име на детската градина/училище на детето, група/клас.

Родителят/настойникът разпечатва, попълва и подписва Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни. Декларацията да е приложена към рисунката. Рисунки с непълни данни или непридружени от Декларация няма да бъдат допуснати за участие в конкурса.

Категория „Снимка“

Технически изисквания – допустимо е представянето на снимки както разпечатани на фотографска хартия така и в дигитален формат.

Допускат се следните допълнителни обработки на снимката:

– обработка на яркост и контраст;

– изостряне на изображението;

– прекадриране на снимката.

Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики.

Идентификационни данни, които трябва да по-удачен начин да придружават снимката, както следва:

– име на снимката;

– трите имена на детето, пол, възраст и дата на раждане;

– пълен адрес (град/село, квартал, улица, №, етаж, апартамент);

– трите имена на родител/настойник, телефон и e-mail;

– пълното име на детската градина/училище на детето, група/клас.

Родителят/настойникът разпечатва, попълва и подписва Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни. Декларацията да е приложена към снимката (за творби, които се предават  на разпечатани на фотографска хартия и се предават на място или се изпращат по пощата) или да се приложи като прикачен файл към писмо, с което се изпраща снимката (за творби, които се представят по  електронна поща).  Снимки с непълни данни или непридружени от Декларация няма да бъдат допуснати за участие в конкурса.

III. Представяне на творбите:

Срокът за приемане на предложенията е до 17:00 часа на 10 юни 2022 г.

Творби, донесени на място, получени по имейл или по пощата с клеймо след крайната дата, не участват в конкурса.

Предложенията се приемат:

По Електронна поща – при участие със снимка в дигитален формат;

В Отдел „Образование“, сградата на Финансов отдел (зад Районен съд – Свищов), на адрес: 5250 гр. Свищов, ул. „Димитър Анев“ №2а, стая: Ст. експерт училищно образование и Технически организатор – при участие с творба, която е на хартиен носител.

IV. Резултати и награди:

Ще бъдат присъдени следните награди:

За рисунка – за първо,за второ и за трето място;

За снимка – за първо,за  второ и за трето място.

Резултатите ще бъдат обявени на 16.06.2022 година на интернет страниците на Община Свищов (svishtov.bg) и на отдел „Други дейности по образованието“ ( www.obrazovanie-sv.bg)

Организаторите си запазват правото да публикуват публично предложенията и да ги използват в подреждането на тематични изложби.

Повече информация може да получите на e-mail: obrazovanie@svishtov.bg или на тел.: 0882303509; 0889251516

Успех на всички участници!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *