Вестник Борба – областен всекидневник, Велико Търново

Вестник Борба – областен всекидневник

22 май – Търновград днес… преди години (допълнена)

1893 г.      * Роден е Петко Иванов Момчилов. Завършва гимназия във Велико Търново. Следва медицина в Неапол. Работи като военен лекар в 21-ва пехотна дружина, а през 1921 – 1922 г. – в 5-а пехотна дружина. Автор e на учебници и научни трудове по медицина.

1928 г.

„Обявление № 3442, гр. В. Търново, 22 май 1928 г. Великотърновското градско общинско управление съобщава на интересуващите се, че… ще се отдадат по доброволно съгласие следните търгове: 1). Доставката на 300 линейни метра бордюри за улиците в гр. В. Търново на приблизителна обща стойност 69,000 лв. Залог 5% в банково удостоверение и документи по закона. 2). Доставката на канцеларските материали и принадлежности на приблизителна стойност 40,000 лв. Залог 5% в банково удостоверение и документи по закона. 3). Поправката и преправката на дървените и железни части на общинската кола, гальоти, файтони, бъчонки, машини и пр. през 1928/ 1929 фин. год. за приблизителна обща стойност 35,000 лв. Залог 5% в банково удостоверение и документи по закона. Поемните условия и другите тръжни книжа могат да се видят всеки присъствен ден при домакина на общината”.

 общински вестник “Велико Търново”, № 9, май 1928 г.

1930 г.

Туристическото дружество “Трапезица” съумява да организира над 4000 души за участие в устроеното народно увеселение в местността Зеленка.

Райна Княгиня, първата гимназиална учителка във Велико Търново след Освобождението.

1935 г.

По инициатива на женския съюз „Любов към Родината” на 22 май, сряда, в София бе чествувана легендарната българска учителка от гр. Панагюрище – Райна П. Георгиева – Райна Княгиня. Чествуването се извърши във Военния клуб, предавано по радио София. В. Търново с видима почит и голям интерес слуша изнесеното в чест на неговата първа гимназиална учителка след освобождението, известна тук под името Райна Футекова. В града има живи нейни ученички, които с благоговение произнасят името й. Нека бъде вечна паметта на тази българска учителка – героиня, която г-жа Т. Пейкова в своята реч сравни с френската Жана Дарк”.

 общински вестник “Велико Търново”, № 7, 30 май 1935 г.

1936 г.

„Училищното настоятелство изказва искрена благодарност от свое име и от името на 180 бедни деца за своевременното отпускане завещаната сума 5000 лева от починалия Ради Ив. Кърджиев. С това дарение на училищното настоятелство се даде възможност да продължи функционирането на безплатните ученически трапезарии през тази уч. година с още две седмици.

2) На г-жа Кина х. Славчева за подарените 200 лева по случай 9 години от смъртта на покойния й мъж Никола х. Славчев.

3) На Сийка Хр. Казанджиева за подарените 100 лева по случай три месеца от смъртта на покойния й мъж.

4) На г-жа Деша Димитрова за подарените едно агне 7 1/5 кгр и 10 хляба за ученическите трапезарии”.

 общински вестник “Велико Търново”, № 13, май 1936 г.

1939 г.

Обявление № 5503, В. Търново, 22 май 1939 г. Великотърновското градско общинско управление съобщава на интересуващите се, че в обора на кметското наместничество в с. Беляковец има задържана една кобила – юва, на около 10 години, червен косъм, без особени белези. Стопанинът на същата да се яви в кметското наместничество, където да удостовери правото на собственост с документи и получи кобилата, в противен случай същата ще бъде продадена съгласно чл. 161 от закона за П. З. П. О. П. И.”.

 общински вестник “Велико Търново”, № 11 и 12, май 1939 г.

1959 г.

* “Тържествено открит на 22 май, прегледът на музикалната и танцова самодейност започна най-напред в парка “Толбухин” и поради дъжда в салона на Дома на офицера… Особено впечатление направи ансамбълът на училище “П. Р. Славейков” – Търново. Това е един масовизиран ансамбъл от около 120 души – хор и оркестър.”

 в. „Борба”, № 63, 26 май 1959 г.

* Даден е за всенародно обсъждане проектът на ЦК на БКП и Министерския съвет за реорганизация на образованието… Предложеният 12-годишен учебен курс ще позволи основите на науките да се разположат по-правилно, да се изучават за по-дълъг период от време. С това ще се избегне от една страна претовареността на учениците, а от друга преподаваните знания ще се усвояват по-добре, по-трайно… Освен това ще остане достатъчно време за увеличаване на часовете за естетическо, нравствено и физическо възпитание, особено за политехническо трудово обучение и възпитание”.

 в. „Борба”, май 1959 г.

1969 г.

* “От няколко дни екип на Българската телевизия е край село Камен, в местността Тасладжа, където снима филм за героичната битка на Горнооряховския партизански отряд. Телевизионните зрители ще се запознаят с този героичен епизод чрез разказите на заместник-командира на отряда генерал-майор Кирил Станчев”.

 в. „Борба”, № 61, 22 май 1969 г.

* “Женският хор за народни песни при образцовото народно читалище „Искра” във Велико Търново с диригент Лалка Боянова замина за Хасково. Хорът участва в заключителния конкурс на народните хорове, вокалните групи и народните оркестри, включен в рамките на Третия републикански фестивал на художествената самодейност”.

в. „Борба”, № 62, май 1969 г.

1974 г.

Смесеният хор “Царевец” се представя отлично в заключителния етап на IV Републикански фестивал на художествената самодейност във Варна.

1975 г.

Умира Бончо Николов Бочев, роден на 1 декември 1883 година в Драганово. Основоположник и дългогодишен главен диригент на прочутия пионерски хор „Бодра смяна“. Признат е за родоначалник на детското хорово пеене в България.

1978 г.

* Основава се великотърновското Дружество на писателите. Негов печатен орган е литературният алманах “Янтра”.

Вътрешна страница на вестник „Борба”, май 1980 година.

* “В салона на Драматично-музикалния театър “Константин Кисимов” във Велико Търново снощи (22 май – б.а.) бе чествувана 25-годишнината на театъра… Председателят на Окръжния народен съвет Димитър Църов прочете Указ на Държавния съвет на НРБ за награждаване на ДМТ “Константин Кисимов” с орден “Червено знаме на труда” и укази за отличаване на артистите Станка Пенчева и Христо Стефанов с орден “Кирил и Методий”- I степен, както и заповед на Комитета за култура за награждаване на 15 театрални дейци с почетната значка “Отличник на комитета за култура”…

в. „Борба”, №60, 23 май 1978 г.

Тодорка НЕДЕВА

РИМ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО


От страниците на вестник „Борба“

2018 г.
* На 24 май в централна градска част ще може да се продават само български национални знамена и балони. Със своя заповед Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов забранява разполагане на преместваеми обекти за търговска и обслужващи дейности за продажба на промишлени и хранителни стоки, извършване на промоции и събития от рекламен характер по цялото протежение на улиците :“Васил Левски“, „Независимост“, „Христо Ботев“, както и площад „Майка България“.
Допуска се единствено извършването на временна търговия – продажба на български национални знамена и балони.

 

* „Задруга за чиста храна” ще сертифицирането здравословни продукти. В ход е сертифицирането на продуктите еталони на производителите от сдружението „Задруга за чиста храна”, което бе учредено във Велико Търново. От организацията ще посетят предприятията, чиито собственици членуват в нея, и ще бъдат изследвани предложените за сертифициране артикули. Списъкът със стоки включва повече от 40 продукта от сладкарската, консервната, месопреработвателната, млекопреработвателната, хлебарската промишленост, както и продукти от земеделски производители. Това стана ясно по време на среща на задругата в Копривщица, в която участваха десетки великотърновски производители и преработватели. На събитието е представен и образец на сертификат със съответните реквизити – лого на „Задруга за чиста храна”, QR code, който ще позволява всеки да провери онлайн на страницата на задругата какво съдържа храната и каква е ползата от нея. Под кода пък ще е изписан индивидуален сертификационен номер, който ще гарантира качеството на продукта.

 

* Полиция, местна власт и хотелиери с мерки за сигурност за активния сезон в Арбанаси. Традиционната вече среща между полиция, местна власт и представители на хотелския и ресторантьорския бранш се проведе в петък в кметството на Арбанаси. Целта на инициативата беше да се обсъдят и набележат всички необходими мерки, които да гарантират сигурността и спокойствието на гостите и жителите на селото по време на летния туристически сезон. Полицейските служители припомниха основните изисквания за часовите пояси, в които не трябва да се вдига шум, мерките за предотвратяване на посегателства върху имуществото на гражданите и нерегламентираното използване на пиротехника. От 21 май ежедневно в определен часови диапазон през светлата част на денонощието ще бъде осигурено постоянно присъствие от полицейски екипи на ОДМВР – В. Търново, а през останалото време патрулни автомобили ще извършват периодичен обход в селото. Присъстващите бяха запознати с предприетите мерки за подобряване на безопасността на движение, припомнен им беше и редът за подаване на сигнали на тел. 112 и на допълнителния телефон в дежурната част на Областната дирекция.

 

* Междусъседски войни: Общинари ще решават казус с унищожени от паркиране градинки. Жалба от името на живущите на ул. „Любен Каравелов“ 69 във Велико Търново до кмета и местния парламент е направила Ивелина Русинова. Тя и останалите й съседи се включили два пъти в кампанията „Моята градина“ на общината, по която на съкооператори се предоставят разсади, за да украсяват междублоковите пространства. По този начин е разкрасено и около блока на ул. „Любен Каравелов“ 69, но недоволен от липсата на места за паркиране започнал да влиза с колата си в зелената площ и унищожил част от нея, обобщава в сигнала си Русинова. „Когато поливаме засадените цветя и храсти ни заявяват, че нямало смисъл да го правим, защото няма да ги има скоро и така и стана“, посочва домоуправителката. Тя е категорична, че като домоуправител е длъжна да уведоми кметството и заедно с комшиите си очаква реакция от кмета за нарушения на наредбата за поддържане и опазване на зелените площи на община Велико Търново. Санкцията по местния нормативен акт е до 1000 лв., показа наша справка, а наказанието зависи от градската управа.

 

*237 000 лв. държавна субсидия искат археолози от старата столица за работа на осем обекта. БЛИЗО 130 000 ЛВ. ИСКА РЕГИОНАЛНИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА РАЗКОПКИ НА ЧЕТИРИ ОСНОВНИ ОБЕКТА ТАЗИ ГОДИНА.
За около 50 000 лв. е проектът на директора на музея д-р Иван Църов, който и това лято иска да продължи работата си в югозападната част на форума в Никополис ад Иструм, където поднови разкопките си миналата година…
За 30 000 лв. държавна субсидия кандидатства проф. Хитко Вачев, който ще работи в Богородичния манастир в подножието на Царевец, около 27 000 лв. иска Недко Еленски за проучването си в местността Смърдеш, 20 000 лв. иска Александър Чохаджиев за разкопки на праисторическото селище край Петко Каравелово.
ЗА 20 000 ЛВ. КАНДИДАТСТВА И ИЛИЯН ПЕТРАКИЕВ, КОЙТО РАБОТИ ВЕЧЕ НЯКОЛКО ЛЕТА НА ДРЕВНОРИМСКАТА КРЕПОСТ РЯХОВЕЦ КРАЙ ГОРНА ОРЯХОВИЦА. Освен с пари от държавата, той ще разполага и с 10 000 лв., които дава Община Горна Оряховица.
90 000 лв. за разкопки искат и археолозите от Археологическия институт с музей при БАН, които проучват Трапезица. На обекта това лято ще работят проф. Константин Тотев, Диян Рабовянов и доц. Мирко Робов, като всеки от тях е направил проект на стойност 30 000 лв…

 

* Пускат свободни общински терени за къщи по селата. Първите имоти са в Момин сбор, подготвят и в други населени места. ВЕЛИКОТЪРНОВСКОТО КМЕТСТВО ОБЯВЯВА ЗА ПРОДАН ПЪРВИТЕ ПАРЦЕЛИ ПО СЕЛАТА, ОТРЕДЕНИ ЗА КЪЩИ И ВИЛИ. Както „Борба“ вече писа интересът именно за такъв вид строителство е най-голям, а мания „вилна зона“ завладява все повече жители на региона. От старопрестолната община вече подготвят и първите търгове с тайно наддаване на продажба на празни терени, за да отговорят на обществения интерес.

За продан са нарочени 4 отделни парцела в Момин сбор. Площта им е между 680 и 880 кв. метра, а началните цени варират между 13 и 19 хил. лв. Селцето тепърва ще се превръща в строителен хит, тъй като край него е предвидено да мине и новият магистрален път от Русе за Велико Търново. По правило 40 на сто от реализираните приходи от сделките се полагат именно за мястото, на чиято територия се намират имотите.

Паралелно се подготвят и сделки за празни общински терени в Къпиново, Пушево, Ветринци, Русаля, Беляковец и множество други малки населени места, разположени на територията на община Велико Търново.

 

* Стотина от футболни агитки се млатиха в договорен бой във великотърновско училище. Няколко патрулки едва озаптили биячи, дошли даже от София, за да млатят противници във Велико Търново. ДОГОВОРЕН МАСОВ БОЙ СИ СПРЕТНАЛИ МЛАДЕЖИ ОТ ФУТБОЛНИ АГИТКИ В ДВОРА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКОТО СОУ „ВЕЛА БЛАГОЕВА“, ПОТВЪРДИ СПЕЦИАЛНО ЗА „БОРБА“ ДИРЕКТОРЪТ МУ АНГЕЛ ЯНЧЕВ. Сблъсъкът бил предварително уговорен между привърженици на ЦСКА и „Левски”, което е обичайна практика, показа наша проверка. „Били са се предишния четвъртък късно вечерта в двора на училището зад оградата. От камерите се вижда, че са над 100 човека, пристигат и няколко патрулки, които едва овладяват ситуацията. Искам да уточня, че училищна собственост не е повредена, просто са използвали явно мястото. Вече давах показания и записи в полицията“, коментира Янчев…


2019 г.

* Ученик, изнудвал мъж с голи снимки, се изправя пред Темида. Районна прокуратура – Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу ученик в 12 клас /18 годишен/ за изнудване. Обвинението срещу И.Х. е за това, че с цел да принуди К. С. да се разпореди с вещ – сумата от 300 лева, го заплашил с разгласяване на позорящи обстоятелства, а именно негови интимни снимки – престъпление по чл. 213а от НК. На 15.02.2019 г., чрез интернет приложението „Месинджър“, с пострадалия се свързал непознат за него профил. Същият му изпратил скрийншитове (екранни снимки) на интимни разговори на пострадалия с друг мъж, както и негови интимни голи снимки, на една от които се вижда лицето му. Непознатият го заплашил, че ако не му даде сумата от 300 лева, ще разпространи снимките и неприличният му чат в интернет, където ще го видят всички. Пострадалият му отговорил, че няма сумата от 300 лева, а непознатият му казал да нагласи сумата от 200 лева и да чака инструкции къде да ги занесе. На 18.02.2019 г., около 16:30 ч. непознатият отново се свързал с пострадалия, като му дал указания къде да остави парите…

* След градушката в Горна Оряховица инж. Добрев свика кризисния щаб за борба с бедствията и авариите. След силната градушка, преминала този следобед през Горна Оряховица и няколко населени места от общината, кметът инж. Добромир Добрев свика кризисния щаб за борба с бедствията и авариите. Градоначалникът е разпоредил незабавна проверка на щетите. След като бъде направена оценка на пораженията в селищата засегнати от градушката, ако се налага, ще бъдат подадени сигнали до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

 

 

 

* Митрополията почна ремонт на една от най-красивите старинни сгради във Велико Търново. Бившата детска градина „Иван Вазов” става библиотека. ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ ИНВЕСТИРА В ЕДНА ОТ НАЙ-КРАСИВИТЕ СГРАДИ В СТАРАТА ЧАСТ НА ГРАДА. Бившата детска градина „Иван Вазов”, която се намира на едноименната улица и в близост до площад „Цар Иван Асен” и Царевец, бе занемарена и от фасадата й валяха отломки. В момента обаче по нея кипи усилен труд, а обновлението трябва да приключи до месец. Сградата е призната за паметник на културата още през 1980 г. Проектът за ремонта е съгласуван с Института за недвижимо културно наследство и е дело на архитект Драгомир Йосифов. Наша проверка показа, че новото предназначение ще е за митрополитска библиотека и място за заседания и срещи на духовните лица. Заради досегашния неугледен вид на сградата под ключ се държеше и единствената детска площадка в района, която е в двора на градината. След ремонта обаче тя ще бъде отворена за малчуганите.

* Проф. Христо Бонджолов остава ректор на ВТУ за още четири години. ПРОФ. ХРИСТО БОНДЖОЛОВ ПОЛУЧИ ПРАВОТО ДА РЪКОВОДИ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЗА ОЩЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ. Той спечели битката за ректорския стол с 207 гласа. В гласуването участваха 334 членове на най-висшия орган на ВТУ – Общото събрание. За да бъде избран за ректор, той трябваше да получи 168 гласа, които са 50% плюс един. Втора в надпреварата остана проф. Венка Кутева, за която са гласували 71 от членовете на Общото събрание. Третият кандидат – проф. Мирослав Гълъбов, получи 45 гласа.

* Дават 160 хил. лв. за поддръжка на великотърновските паркове до 2022 г. Великотърновското кметство отделя 160 хил. лв. за следващите 4 години за ремонт и поддръжка на парковете и зелените площи на територията на общината. В момента тече и процедура за избор на изпълнител. Става дума за над 1200 кв. метра обществени площи, монтаж и ремонт на парков инвентар и т.н. Поддръжката и охраната на местните паркове е един от най-големите проблеми на кметството напоследък, а щетите от вандали на годишна база са почти 50 хил. лв. Тенденцията обаче е за намаление, тъй като през последната година в паркове и обществени пространства са инсталирани над 100 охранителни камери, които работят 24 часа в денонощието.

* За четири дни втори потоп и градушка удариха свищовски села, 70 000 дка посеви под вода. Земеделският министър Десислава Танева и вътрешният министър Младен Маринов посетиха пострадалите селища. Втори потоп и силна градушка в рамките на четири дни се изсипаха в села от Свищовската община. В понеделник привечер пороен дъжд заля улиците на Морава, Совата, Драгомирово и още няколко села от крайдунавската община. Миналия четвъртък ураганен вятър и торнадо счупиха десетки дървета в Морава и десетина от тях паднаха върху къщи. Отново най-засегнатото село е Морава, а пороят отново надигна релси от железния път и 8 пътници от влак трябваше да бъдат извозени до Свищов в понеделник вечерта. Град колкото орех се е изсипал за броени минути върху нивите и в градините на хората от общината. Ледените късове са унищожили домати, лук, пипер и всякакви други култури.


2020 г.

* ДДС падна на 9% за ресторанти, хотели и книги. Парламентът гласува на първо четене промените в закона за ДДС, предложени от ГЕРБ и Обединените патриоти. Така ДДС-то за хотели, ресторанти и книги пада от 20 на 9%. Всички останали пет законопроекта, внесени от ДПС, БСП, както и от коалиционните партньори на ГЕРБ поотделно, бяха отхвърлени. Не бе прието предложението на социалистите за намаляването на ДДС-то за лекарствата и на ДПС – за сваляне на ставката за детските храни и памперси за малчугани до 3 години. От Воля също останаха с неприет законопроект за намаляване на данъка за спортните зали и фитнесите. Депутатите решиха още полицаи, лекари и всички, работещи на първа линия в борбата с коронавируса, да получат ваучери за хотелско настаняване на стойност 210 лв.

* От 26 май разрешават тренировките на деца и юноши при строги противоепидемични мерки. Със заповеди на министрите на здравеопазването и спорта от сряда е разрешено провеждането на индивидуални спортни занимания на закрито. Спортните съоръжения отворят врати за спортуващите, но при спазването на строги противоепидемични мерки. От днес ще бъдат позволени и колективните спортни занимания на закрито, а от 26 май е разрешено провеждането на индивидуални и колективни спортни занимания на закрито и открито за деца до 18-годишна възраст. Задължително е провеждането на филтър на входа на съоръженията, като на всички влизащи се измерва телесната температура. Максималната хигиена се осигурява чрез строги процедури за редовно почистване и дезинфекция минимум четири пъти дневно, в т. ч. на всички контактни повърхности, които могат да се докосват.

* Двама мъже и жена засечени навън под карантина. Двама мъже и жена са нарушили заповед на министъра на здравеопазването за спазване на домашна карантина. Завчера при извършени проверки на адреси с карантинирани лица във В. Търново, Г. Оряховица и с. Горско Ново село са установени двама мъже и жена, които са нарушили предписанията на РЗИ и са напуснали домовете си. По трите случая са образувани досъдебни производства.

* Търновската община с финансово облекчение за творците. Община Велико Търново предприема финансови мерки за подпомагане на творците от различните видове изкуства, като намалява или премахва определени такси за ползване на галерии и открити сцени. Предложението е до 14 юни тази година ползвателите на Летния театър да плащат 30% от определената такса, а Изложбените зали да се предоставят безплатно при спазване на съответните противоепидемични мерки.

*Майка засне 118 сюжета със спящата си двегодишна дъщеричка. ВЪВ ФОТОСИТЕ НА МАЙКА СИ МАЛКАТА ВАНЕСА ПРИСЪСТВА В АТРАКТИВНИ СЮЖЕТИ – ЯЗДИ КАМИЛА, ЛОВИ РИБКИ, ЗАБАВЛЯВА СЕ НА ЛЮЛКА СРЕД ЗВЕЗДИТЕ, кръжи с метлата на Баба Яга и много други екстремни преживявания.

Двегодишната търновка спи, докато майка й Дияна Петрова застава зад обектива и запечатва умилителни кадри, които впоследствие споделя в социалната мрежа Инстаграм. Момиченцето има много фенове, а вече и последователи, и вдъхновява много майки да започнат да снимат и те децата си в същия стил.

* Започна работа по новото кръстовище за 1 млн. лв. на западния вход на Велико Търново. „Пътища и мостове“ – Варна, и „Инжконсултпроект“ правят пътните връзки на „Беляковско шосе“, ще има нови светофари и система за видеонаблюдение. ЕКИПИ НА КОНСОРЦИУМА „ДЗЗД ТЪРНОВО 2019“ ВЕЧЕ СА НА ТЕРЕН ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНО ПРОЕКТИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВОТО КРЪСТОВИЩЕ на западния вход на Велико Търново. Със заповед на кмета Даниел Панов обектът е възложен на обединението между варненската компания „Пътища и мостове“ и „Инжконсултпроект“. Обществената поръчка на стойност близо 1 млн. лв. с ДДС бе реализирана по време на извънредното положение. Финансирането е по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Парите отиват за пълна реконструкция на сега съществуващото кръстовище и нова организация на движението, която обхваща района на ул. „Беляковско шосе“, ул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“ и ул. „Краков“. Уширение на платната, подмяна на маркировката, отводняването и доста други нови елементи по пътното съоръжение предвижда проектът. Ще има финансиране за 1975 метра нови бордюри, над 420 тона асфалт, нови светофари и система за видеонаблюдение.

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *